Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023

Bài giảng

 ảnh lưu niệm kết thúc môn học Các tổ thuyết trình (lấy điểm giữa môn) ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Lớp Cao Học Khái niệm Phật và Lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo Phụ trách: TT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP   I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC: - Tên môn học:     Khái niệm Phật và Lý...
Các nội dung Học viên cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận:1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá2.  Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp)3.  Nghiên cứu tính chất Tùy miên theo luận Câu-xá (phẩm...
Các nội dung Tăng Ni sinh cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận: 1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá 2. Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp) 3. Tìm hiểu ý nghĩa 22 căn được đề cập...
LÝ TƯỞNG BỒ-TÁTTT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP (Ph.D)1. GIỚI THIỆU:Sự phát triển lý tưởng Bồ-tát là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa. Lý tưởng Bồ-tát rõ ràng có một vài khác biệt so với lý tưởng A-la-hán. Hai lý tưởng này là những...
(Lễ tốt nghiệp Khóa VI, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 7 (6 tiết) Phẩm 6  PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu Tính chất của đạo Tứ...
Đề cương bài giảng Luận Câu-xá HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Bài 6 Phẩn 5 PHÂN BIỆT TÙY MIÊN (Anuśaya)Giới thiệu Ý nghĩa Tùy miên2.1. Vi tế2.2. Tùy tăng2.3. Tùy trục2.4. Tùy phược2.5. Trụ2.6. Lưu2.7. Phiêu2.8. Hiệp2.9. Chấp3. Căn bản phiền não/tùy miên3.1....
(Lớp Cao Đẳng, HVPG tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 5 (4 tiết) PHẨM 4 PHÂN BIỆT NGHIỆP HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp  Giới thiệu: Các loại nghiệp:         2.1. Vô biểu nghiệp          2.2. Biểu nghiệpTính...
(Học viện PGVN tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Bài 4 (6 tiết) PHẨM 3 Phân biệt Thế gian (Loka nirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu Nội dung2.1. Phân chia thế gian2.1.1. Dục giới2.1.2. Sắc giới2.1.3. Vô sắc giới2.2....
Đề cương bài giảng Bài 3 (6 tiết) PHẨM 2 PHÂN BIỆT CĂN (Indriyas) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu: Nội dung:2.1. Hai mươi hai Căn2.1.1. Năm căn2.1.2. Ý căn2.1.3. Hai căn2.1.4. Ngũ thọ căn (Ưu, Hỷ, Khổ, Lạc, Xả)2.1.5. Ngũ thiện...
PHẨM TỨ PHÁP thứ 16 Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí MinhTịnh thất Hiệp Giác, ảnh: Diệu Niệm                     I.    ĐẠI Ý: Phẩm này đề cập đến một số nội dung: 1. Tứ nhiếp pháp: bố thí,...