Ngày 28-8-2023 Tăng ni sinh Khoa luật, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Khóa XV, XVI, XVII đã đảnh lễ và khánh tuế Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN và chư tôn đức Trưởng, phó Khoa Luật, hình ảnh:

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên