Lễ nhập bảo tháp-Hòa thượng Thích Đồng Chơn-Viện chủ chùa Bình An, TP. Quy Nhơn

 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên