Trắc nghiệm (Tri Thức PG số 10) - Phật Giáo Việt Nam

Trắc nghiệm (Tri Thức PG số 10) - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Trắc nghiệm (Tri Thức PG số 10)

1 - Nước Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu/Kapilavasthu) là:
2 - Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhattha) sinh ra khi nào và ở đâu?
3 - Các nhà tiên tri đã tiên đoán thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành:
4 - Ngài đã thực hành khổ hạnh bao nhiêu năm?
5 - Đức Phật đã thuyết pháp trong:
6 - Đức Phật nhập Đại Niết Bàn (Mahāparinirvāna) ở:
7 - Ngài La Hầu La đệ nhất về:
8 - Hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahāpajapati) là
9 - Cộng đồng tu sĩ xuất gia theo truyền thống Nguyên Thủy gọi là
10 - Phật xuất hiện ở thế gian này, không bị pháp thế gian làm nhiễm ô, cũng ví như loài hoa sinh từ bùn nhưng không bị bùn làm ô nhiễm, loài hoa nào thường lấy làm ví dụ?
11 - Cha, mẹ của thái tử Tất Đạt Đa là ai?
12 - Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm:
13 - Ngài thành tựu giác ngộ dưới cây:
14 - Tam Bảo chỉ cho:
15 - Đệ tử Phật đạt được giác ngộ theo truyền thống Nguyên Thủy gọi là:
16 - Ai là vị thị giả của Đức Phật?
17 - Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahāparinirvāna) năm:
18 - Kinh nào ghi lại giờ phút trước khi và trong khi Phật nhập Niết-bàn?
19 - Thái tử Tất Đạt Đa đã cưới ai, khi nào?
20 - Hai vị đại đệ tử của Đức Phật:
21 - Từ nào sau đây được dùng để chỉ một vị Phật tương lai?
22 - Bốn sự kiện nào, khi chứng kiến, đã khiến thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia?
23 - Phật (Buddha) có nghĩa:
24 - Những câu chuyện kể lại các kiếp trước của Đức Phật gọi là:
25 - Bài pháp đầu tiên của Đức Phật, bàn về vấn đề chính nào?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP
dichvu dichvu