Trắc nghiệm Phật Pháp (phần hai) - Phật Giáo Việt Nam

Trắc nghiệm Phật Pháp (phần hai) - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Trắc nghiệm Phật Pháp (phần hai)

1 - Mục đích của việc tụng kinh là gì?
2 - Trong những pháp Sám Hối, pháp nào thuộc về sự? Pháp nào thuộc về lý?
3 - Lợi ích của việc Sám Hối như thế nào?
4 - Thế nào là thờ Phật đúng nghĩa?
5 - Mọi người trong gia đình có thờ Phật, phải làm như thế nào mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật?
6 - Khi lễ Phật, phải lễ như thế nào mới đúng nghĩa?
7 - Về lý, những cách nào lễ Phật là không đúng nghĩa?
8 - Mục đích của việc Niệm Phật là gì?
9 - Về sự, cúng Phật gồm những gì?
10 - Về lý, cúng Phật gồm những gì?
11 - Năm món diệu hương là gì?
12 - Hãy kể tên những pháp niệm Phật?
13 - Trong bốn pháp niệm Phật, pháp nào gần với tự tánh của chúng ta nhất?
14 - Về phương diện triết lý Đạo Phật, cầu an và cầu siêu nên tụng những kinh nào?
15 - Ý nghĩa của ăn chay, như thế nào mới đúng nghĩa?
16 - Trong những bổn phận của người Phật tử tại gia, bổn phận nào thiết yếu, phải cần thực hành trước?
17 - Chúng sanh bị khổ vì vô thường, là do tánh chúng sanh nào?
18 - Sự vận hành của nhân quả, phải qua những yếu tố nào?
19 - Hiểu luật nhân quả có lợi ích gì?
20 - Tu nhân gì được sanh thiên
21 - Tạo nhân sân hận, độc ác làm nhiều điều tội lỗi, hại mình hại người, chê bai chánh pháp, người ấy phải luân hồi vào cõi nào?
22 - Khi lượm của rơi, nên xử lý thế nào để khỏi vi phạm giới trộm cắp?
23 - Muốn báo hiếu mẹ cha, phải chú trọng việc nào nhất theo lời Phật dạy?
24 - Trong những niềm tin, niềm tin nào thiết yếu nhất trong sự tu tập?
25 - Đối với người tạo mười ác nghiệp, ta nên có thái độ như thế nào với họ?
26 - Trong ba cách bố thí, cách nào lợi lạc nhất trong sự tu tập?
27 - Sám Hối là gì?
28 - Trong Đạo Phật có mấy pháp sám hối
29 - Đất, nước, gió, lửa có luân hồi không?
30 - Trong năm giới người Phật tử thọ trì, giới nào cần phải giữ gìn kỹ, vì khi phạm giới đó, sẽ ảnh hưởng đến 4 giới còn lại?
31 - Về lý, cõi Cực Lạc mà đức Phật dạy chúng ta tu tập được sanh về, là ở đâu?
32 - Muốn về cõi cực lạc trong tâm giới, phải tu hạnh gì?
33 - Trong những giới Phật chế ra cho người tu tập hành trì, có giới nào áp dụng chung cả hai hàng: Xuất gia và tại gia?
34 - Đối với người tu tập tăng tiến hơn ta, ta có thái độ thế nào với họ?
35 - Trong mười điều dữ, những điều nào gọi là Tam Độc?
36 - Bố thí Ba La Mật là thế nào?
37 - Giới không nói dối, trường hợp nào Phật khai mở cho phép nói dối mà không phạm tội
38 - Con người sau khi chết đi về đâu?
39 - Nghiệp nào sao đây có tác động cụ thể vào mọi người xung quanh?
40 - Con người đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay đau yếu, khổ hay vui, giàu hay nghèo khác nhau là do nguyên do gì?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP