Trắc nghiệm Phật Pháp (phần hai) - Phật Giáo Việt Nam

Trắc nghiệm Phật Pháp (phần hai) - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Trắc nghiệm Phật Pháp (phần hai)

1 - Mục đích của việc tụng kinh là gì?
2 - Trong những pháp Sám Hối, pháp nào thuộc về sự? Pháp nào thuộc về lý?
3 - Lợi ích của việc Sám Hối như thế nào?
4 - Thế nào là thờ Phật đúng nghĩa?
5 - Mọi người trong gia đình có thờ Phật, phải làm như thế nào mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật?
6 - Khi lễ Phật, phải lễ như thế nào mới đúng nghĩa?
7 - Về lý, những cách nào lễ Phật là không đúng nghĩa?
8 - Mục đích của việc Niệm Phật là gì?
9 - Về sự, cúng Phật gồm những gì?
10 - Về lý, cúng Phật gồm những gì?
11 - Năm món diệu hương là gì?
12 - Hãy kể tên những pháp niệm Phật?
13 - Trong bốn pháp niệm Phật, pháp nào gần với tự tánh của chúng ta nhất?
14 - Về phương diện triết lý Đạo Phật, cầu an và cầu siêu nên tụng những kinh nào?
15 - Ý nghĩa của ăn chay, như thế nào mới đúng nghĩa?
16 - Trong những bổn phận của người Phật tử tại gia, bổn phận nào thiết yếu, phải cần thực hành trước?
17 - Chúng sanh bị khổ vì vô thường, là do tánh chúng sanh nào?
18 - Sự vận hành của nhân quả, phải qua những yếu tố nào?
19 - Hiểu luật nhân quả có lợi ích gì?
20 - Tu nhân gì được sanh thiên
21 - Tạo nhân sân hận, độc ác làm nhiều điều tội lỗi, hại mình hại người, chê bai chánh pháp, người ấy phải luân hồi vào cõi nào?
22 - Khi lượm của rơi, nên xử lý thế nào để khỏi vi phạm giới trộm cắp?
23 - Muốn báo hiếu mẹ cha, phải chú trọng việc nào nhất theo lời Phật dạy?
24 - Trong những niềm tin, niềm tin nào thiết yếu nhất trong sự tu tập?
25 - Đối với người tạo mười ác nghiệp, ta nên có thái độ như thế nào với họ?
26 - Trong ba cách bố thí, cách nào lợi lạc nhất trong sự tu tập?
27 - Sám Hối là gì?
28 - Trong Đạo Phật có mấy pháp sám hối
29 - Đất, nước, gió, lửa có luân hồi không?
30 - Trong năm giới người Phật tử thọ trì, giới nào cần phải giữ gìn kỹ, vì khi phạm giới đó, sẽ ảnh hưởng đến 4 giới còn lại?
31 - Về lý, cõi Cực Lạc mà đức Phật dạy chúng ta tu tập được sanh về, là ở đâu?
32 - Muốn về cõi cực lạc trong tâm giới, phải tu hạnh gì?
33 - Trong những giới Phật chế ra cho người tu tập hành trì, có giới nào áp dụng chung cả hai hàng: Xuất gia và tại gia?
34 - Đối với người tu tập tăng tiến hơn ta, ta có thái độ thế nào với họ?
35 - Trong mười điều dữ, những điều nào gọi là Tam Độc?
36 - Bố thí Ba La Mật là thế nào?
37 - Giới không nói dối, trường hợp nào Phật khai mở cho phép nói dối mà không phạm tội
38 - Con người sau khi chết đi về đâu?
39 - Nghiệp nào sao đây có tác động cụ thể vào mọi người xung quanh?
40 - Con người đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay đau yếu, khổ hay vui, giàu hay nghèo khác nhau là do nguyên do gì?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP
dichvu dichvu