Thi giáo lý cấp Thành phố (phần một) - Phật Giáo Việt Nam

Thi giáo lý cấp Thành phố (phần một) - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Thi giáo lý cấp Thành phố (phần một)

1 - Lời dạy cuối cùng của đức Phật cho hàng đệ tử và tín đồ như thế nào, trong sự tu tập giải thoát ?
2 - Trong ba phần của thế gian Trụ trì tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng) phần nào cần thiết nhất cho sự tu tập của chúng ta ?
3 - Trong lễ Quy y trước đức Phật và chư Tăng chúng ta phát nguyện tu tập. Vậy trong hai ngôi, ngôi nào giúp ta giữ lời hứa trọn vẹn hơn?
4 - Trong đêm mùng 8 tháng 2 AL, Thái tử Tất Đạt Đa đã ngộ ra lý gì, mà Ngài vượt thành xuất gia?
5 - Trước chư Tăng, người Phật tử phát tâm hứa cúng dường tài, vật nhưng sau đó bất chợt, tài vật không đủ, người Phật tử phải làm gì ?
6 - Hãy minh định rõ danh hiệu ba vị Phật trong Tam thế Phật ?
7 - Sự thờ, cúng Phật giúp cho đời sống chúng ta như thế nào?
8 - Trong đêm thứ 49, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội Bồ đề, lần lượt chứng những quả gì ?
9 - Danh xưng thông thường nhất để gọi thầy Bổn Sư, Y chỉ Sư, hoặc các vị Tăng thân cận là gì ?
10 - Trong Kinh Quán Phổ Hiền nói : Muốn Sám hối, phải quán thật tướng của các pháp, thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt. Câu kinh đề cập đến pháp Sám hối nào
11 - Phật dạy: "Của thuộc 5 nhà ai giữ được"- Vậy 5 nhà là gì ?
12 - Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là gì?
13 - Nhân quả được hình thành bởi Nhân, Duyên, Quả. Sau khi đã gieo nhân, muốn chuyển quả, nên chú trọng phần nào?
14 - Khi tạo Duyên cùng đặc tính với Nhân thì Quả sẽ thế nào?
15 - Bốn đặc tính của nhân quả là gì ?
16 - Sáu cõi phàm luôn làm chúng sánh hay luân chuyển là gì?
17 - Bốn quả Thánh là những quả nào ?
18 - Luật nhân quả do ai tạo ra ?
19 - Thế nhân khổ vì bệnh "Chấp thường còn không mất" Phật dạy phương pháp quán tưởng gì để giải trừ ?
20 - Muốn tiếp nhận Đạo Phật một cách trọn vẹn, phải lần lượt trải qua 3 giai đoạn nào ?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP
dichvu dichvu