Thi giáo lý cấp Thành phố (phần một) - Phật Giáo Việt Nam

Thi giáo lý cấp Thành phố (phần một) - Phật Giáo Việt Nam

WEBSITE ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP!

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Thi giáo lý cấp Thành phố (phần một)

1 - Lời dạy cuối cùng của đức Phật cho hàng đệ tử và tín đồ như thế nào, trong sự tu tập giải thoát ?
2 - Trong ba phần của thế gian Trụ trì tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng) phần nào cần thiết nhất cho sự tu tập của chúng ta ?
3 - Trong lễ Quy y trước đức Phật và chư Tăng chúng ta phát nguyện tu tập. Vậy trong hai ngôi, ngôi nào giúp ta giữ lời hứa trọn vẹn hơn?
4 - Trong đêm mùng 8 tháng 2 AL, Thái tử Tất Đạt Đa đã ngộ ra lý gì, mà Ngài vượt thành xuất gia?
5 - Trước chư Tăng, người Phật tử phát tâm hứa cúng dường tài, vật nhưng sau đó bất chợt, tài vật không đủ, người Phật tử phải làm gì ?
6 - Hãy minh định rõ danh hiệu ba vị Phật trong Tam thế Phật ?
7 - Sự thờ, cúng Phật giúp cho đời sống chúng ta như thế nào?
8 - Trong đêm thứ 49, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội Bồ đề, lần lượt chứng những quả gì ?
9 - Danh xưng thông thường nhất để gọi thầy Bổn Sư, Y chỉ Sư, hoặc các vị Tăng thân cận là gì ?
10 - Trong Kinh Quán Phổ Hiền nói : Muốn Sám hối, phải quán thật tướng của các pháp, thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt. Câu kinh đề cập đến pháp Sám hối nào
11 - Phật dạy: "Của thuộc 5 nhà ai giữ được"- Vậy 5 nhà là gì ?
12 - Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là gì?
13 - Nhân quả được hình thành bởi Nhân, Duyên, Quả. Sau khi đã gieo nhân, muốn chuyển quả, nên chú trọng phần nào?
14 - Khi tạo Duyên cùng đặc tính với Nhân thì Quả sẽ thế nào?
15 - Bốn đặc tính của nhân quả là gì ?
16 - Sáu cõi phàm luôn làm chúng sánh hay luân chuyển là gì?
17 - Bốn quả Thánh là những quả nào ?
18 - Luật nhân quả do ai tạo ra ?
19 - Thế nhân khổ vì bệnh "Chấp thường còn không mất" Phật dạy phương pháp quán tưởng gì để giải trừ ?
20 - Muốn tiếp nhận Đạo Phật một cách trọn vẹn, phải lần lượt trải qua 3 giai đoạn nào ?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP