RSS PHATGIAO.vnhttp://phatgiao.vn Hình ảnh en-usCopyright (C) 2014 phatgiao.vnHình ảnh Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-via-duc-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac_403.html 10/12/2014Hình ảnh Trung thu-2014 tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-trung-thu2014-tai-tinh-that-hiep-giac_404.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vu Lan tại vùng quê PL.2556-DL.2012 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vu-lan-tai-vung-que-pl2556dl2012_405.html 10/12/2014Tịnh Thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-that-hiep-giac_406.html 10/12/2014Mừng Phật Đản Sinh vùng quê http://phatgiao.vn/tin-tuc/mung-phat-dan-sinh-vung-que_407.html 10/12/2014Hình ảnh thính pháp của Nhóm Phật tử Hộ Trì Chính Pháp Hà Nội http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-thinh-phap-cua-nhom-phat-tu-ho-tri-chinh-phap-ha-noi_408.html 10/12/2014Hình ảnh Lễ Phật xuân mới tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-phat-xuan-moi-tai-tinh-that-hiep-giac_409.html 10/12/2014Hình ảnh hoạt động từ thiện tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoat-dong-tu-thien-tai-tinh-that-hiep-giac_410.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-via-duc-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac_411.html 10/12/2014Hình ảnh Tịnh thất Hiệp Giác và Tạp chí Doanh Nghiệp & Thương Mại phát quà Trung thu http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-tinh-that-hiep-giac-va-tap-chi-doanh-nghiep-thuong-mai-phat-qua-trung-thu_412.html 10/12/2014Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vu-lan-tai-tinh-that-hiep-giac_413.html 10/12/2014Chùm ảnh: Chùa Trúc lâm Kharkov đón giao thừa http://phatgiao.vn/tin-tuc/chum-anh-chua-truc-lam-kharkov-don-giao-thua_414.html 10/12/2014Hình ảnh Từ thiện xuân Tân Mão http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-tu-thien-xuan-tan-mao_415.html 10/12/2014Hình ảnh chương trình từ thiện Xuân Yêu Thương http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-chuong-trinh-tu-thien-xuan-yeu-thuong_416.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Nhiễu tháp, Lễ tưởng niệm lần thứ 10 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-nhieu-thap-le-tuong-niem-lan-thu-10_417.html 10/12/2014Hình ảnh Vía Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-via-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac_418.html 10/12/2014Hình ảnh Đêm Hội Trung Thu do Tịnh thất Hiệp Giác tổ chức http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-dem-hoi-trung-thu-do-tinh-that-hiep-giac-to-chuc_419.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vu Lan vùng quê http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vu-lan-vung-que_420.html 10/12/2014Thiên Đàn Đại Phật (天壇大佛) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-dan-dai-phat-_421.html 10/12/2014Hình ảnh lễ sái tịnh động thổ xây dựng phòng Tăng chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-sai-tinh-dong-tho-xay-dung-phong-tang-chua-vinh-nghiem_422.html 10/12/2014Lễ cung nghinh xá-lợi xương đầu của đức Phật được cử hành tại Nam Kinh http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-cung-nghinh-xaloi-xuong-dau-cua-duc-phat-duoc-cu-hanh-tai-nam-kinh_423.html 10/12/2014Hình ảnh Phật đản tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3(PL 2554-2010) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-phat-dan-tai-to-dinh-vinh-nghiem-q3pl-25542010_424.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vesak, Thailand http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vesak-thailand_425.html 10/12/2014Hình ảnh cung nghinh ngọc xá-lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-cung-nghinh-ngoc-xaloi-phat-tu-an-do-ve-viet-nam_426.html 10/12/2014Phật sự mùa Vu-lan 2553 http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-su-mua-vulan-2553_427.html 10/12/2014Các Hoạt Động trong ngày Vu Lan tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/cac-hoat-dong-trong-ngay-vu-lan-tai-chua-vinh-nghiem_428.html 10/12/2014Văn Nghệ Vu Lan tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/van-nghe-vu-lan-tai-chua-vinh-nghiem_429.html 10/12/2014Lễ tang và Trà-tỳ theo truyền thống Phật giáo Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-tang-va-traty-theo-truyen-thong-phat-giao-korea_430.html 10/12/2014Hình ảnh Lễ cầu siêu tại Phú Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-cau-sieu-tai-phu-quoc_431.html 10/12/2014Lễ thắp nến cầu siêu tại nghĩa trang Phú Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-thap-nen-cau-sieu-tai-nghia-trang-phu-quoc_432.html 10/12/2014Hình ảnh tiếp sức mùa thi của CTy thực phẩm chay Âu Lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-tiep-suc-mua-thi-cua-cty-thuc-pham-chay-au-lac_434.html 10/12/2014Hình ảnh Khai hạ tại TĐ Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-khai-ha-tai-td-vinh-nghiem_435.html 10/12/2014Hình ảnh rước xá-lợi Phật và Thánh Tăng http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-ruoc-xaloi-phat-va-thanh-tang_436.html 10/12/2014Vu Lan vùng biên giới http://phatgiao.vn/tin-tuc/vu-lan-vung-bien-gioi_437.html 10/12/2014Hoạt động kính mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoat-dong-kinh-mung-phat-dan-lien-hiep-quoc-tai-chua-vinh-nghiem_438.html 10/12/2014Phật Đản Đài Loan http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-dan-dai-loan_439.html 10/12/2014IOC họp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/ioc-hop-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-dai-le-phat-dan-lien-hiep-quoc_445.html 10/12/2014Chung kết Hội thi văn nghệ Phật giáo TP.HCM 2008 http://phatgiao.vn/tin-tuc/chung-ket-hoi-thi-van-nghe-phat-giao-tphcm-2008_441.html 10/12/2014Ý nghĩa những ngày lễ truyền thống trong xã hội người Trung Quốc 18/12/2008 15:26 (GMT+7) 18/12/2008 15:26 (GMT+7) http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-nhung-ngay-le-truyen-thong-trong-xa-hoi-nguoi-trung-quoc-18122008-1526-gmt7_442.html 10/12/2014Đến Bạc Liêu dự lễ hội Quán Âm Nam Hải http://phatgiao.vn/tin-tuc/den-bac-lieu-du-le-hoi-quan-am-nam-hai_443.html 10/12/2014Việt Nam trong tinh thần đăng cai tổ chức Phật Đản Liên Hiệp Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/viet-nam-trong-tinh-than-dang-cai-to-chuc-phat-dan-lien-hiep-quoc_444.html 10/12/2014Tổng Kết 5 Nhóm Thảo Luận tại Hội Trường Trung Tâm Hội Nghị Liên Hiệp Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/tong-ket-5-nhom-thao-luan-tai-hoi-truong-trung-tam-hoi-nghi-lien-hiep-quoc_450.html 10/12/2014Đêm ca nhạc truyền thông “kết nối yêu thương” http://phatgiao.vn/tin-tuc/dem-ca-nhac-truyen-thong-ket-noi-yeu-thuong_446.html 10/12/2014Ngọn nến lung linh Tạ ơn mẹ http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngon-nen-lung-linh-ta-on-me_447.html 10/12/2014Nguồn gốc và sự phát triển lễ hội Vu lan http://phatgiao.vn/tin-tuc/nguon-goc-va-su-phat-trien-le-hoi-vu-lan_448.html 10/12/2014Từ 4-6/4: Lễ hội Quán thế âm 2007 tại Ngũ Hành Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-464-le-hoi-quan-the-am-2007-tai-ngu-hanh-son_451.html 10/12/2014Khai hội chùa Hương: Vẫn quá tải http://phatgiao.vn/tin-tuc/khai-hoi-chua-huong-van-qua-tai_452.html 10/12/2014Trẩy hội chùa hương - Hành trình về miền đất Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/tray-hoi-chua-huong-hanh-trinh-ve-mien-dat-phat_453.html 10/12/2014Lễ hội và Môi trường giáo dục tâm linh giữ gìn nếp sống văn hóa của dân tộc http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-hoi-va-moi-truong-giao-duc-tam-linh-giu-gin-nep-song-van-hoa-cua-dan-toc_454.html 10/12/2014Học thiền trên Linh Sơn Yên Tử http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoc-thien-tren-linh-son-yen-tu_455.html 10/12/2014Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dien-van-dai-le-phat-dan-pl2550_456.html 10/12/2014Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/loi-cam-ta-cua-ban-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl2550_457.html 10/12/2014Phát biểu của Tiến Sĩ Trần Thành Long http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-bieu-cua-tien-si-tran-thanh-long_458.html 10/12/2014Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-dai-le-phat-dan-tai-chua-vinh-nghiem_459.html 10/12/2014Chùm ảnh: TP.HCM chuẩn bị đại lễ Phật đản http://phatgiao.vn/tin-tuc/chum-anh-tphcm-chuan-bi-dai-le-phat-dan_460.html 10/12/2014Phật đản năm nay: Ngày lễ quốc tế đồng bộ, quy mô http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-dan-nam-nay-ngay-le-quoc-te-dong-bo-quy-mo_461.html 10/12/2014Nuôi dưỡng hòa bình thông qua điện ảnh về Phật giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/nuoi-duong-hoa-binh-thong-qua-dien-anh-ve-phat-giao_462.html 10/12/2014Sẽ có lễ Phật đản lớn nhất từ trước tới nay http://phatgiao.vn/tin-tuc/se-co-le-phat-dan-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay_463.html 10/12/2014Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2006- Phật lịch 2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/thu-chuc-mung-dai-le-phat-dan-nam-2006-phat-lich-2550_464.html 10/12/2014UB MTTQ Việt Nam Chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/ub-mttq-viet-nam-chuc-mung-dai-le-phat-dan-phat-lich-2550_465.html 10/12/2014Chiếc lồng đèn kỷ lục Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chiec-long-den-ky-luc-viet-nam_466.html 10/12/2014Đoàn đại biểu TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/doan-dai-bieu-tphcm-chuc-mung-dai-le-phat-dan-phat-lich-2550_467.html 10/12/2014Chùm ảnh: Đại lễ Phật đản đang tới gần http://phatgiao.vn/tin-tuc/chum-anh-dai-le-phat-dan-dang-toi-gan_468.html 10/12/2014Đón mừng mùa Phật đản hoan hỉ, an lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/don-mung-mua-phat-dan-hoan-hi-an-lac_469.html 10/12/2014Hình ảnh công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-cong-tac-chuan-bi-dai-le-phat-dan_470.html 10/12/2014Triển lãm thư pháp http://phatgiao.vn/tin-tuc/trien-lam-thu-phap_471.html 10/12/2014Đêm Trung Thu tại chùa Đình Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/dem-trung-thu-tai-chua-dinh-vinh-nghiem_472.html 10/12/2014Phóng sự ảnh: Thủ đô đón mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/phong-su-anh-thu-do-don-mung-phat-dan-lien-hiep-quoc-2_473.html 10/12/2014Phóng sự ảnh: Thủ đô đón mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/phong-su-anh-thu-do-don-mung-phat-dan-lien-hiep-quoc-1_474.html 10/12/2014Hình ảnh lễ phóng Liên đăng http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-phong-lien-dang_475.html 10/12/2014Ảnh Lễ rước cỗ http://phatgiao.vn/tin-tuc/anh-le-ruoc-co_476.html 10/12/2014Hình ảnh khóa tụng kinh Dược Sư http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-khoa-tung-kinh-duoc-su_477.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Thượng phan và Chiêu U http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-thuong-phan-va-chieu-u_478.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Chiêu Linh Đại Trai Đàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-chieu-linh-dai-trai-dan_479.html 10/12/2014Đón xuân http://phatgiao.vn/tin-tuc/don-xuan_480.html 10/12/2014Hình ảnh lễ khánh thành Chùa Đồng - Yên Tử http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-khanh-thanh-chua-dong-yen-tu_481.html 10/12/2014Hình ảnh Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-thao-ky-niem-25-nam-thanh-lap-ghpgvn_482.html 10/12/2014Hình ảnh hội thảo: Phật giáo nhập thế trong thế kỷ 21 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-thao-phat-giao-nhap-the-trong-the-ky-21_483.html 10/12/2014Hình ảnh huý kỵ lần thứ 33 Cố HT. Thích Tâm Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-huy-ky-lan-thu-33-co-ht-thich-tam-giac_484.html 10/12/2014Hình ảnh truyền giới và bế mạc Đại giới đàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-truyen-gioi-va-be-mac-dai-gioi-dan_485.html 10/12/2014Hinh ảnh giới đàn Linh Nhạc-Phật Ý http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-gioi-dan-linh-nhacphat-y_486.html 10/12/2014Hình ảnh hội thi giáo lý cư sĩ cấp Thành phố năm 2006 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-thi-giao-ly-cu-si-cap-thanh-pho-nam-2006_487.html 10/12/2014Hình ảnh lễ bế mạc hội thi giáo lý cư sĩ Phật giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-be-mac-hoi-thi-giao-ly-cu-si-phat-giao_488.html 10/12/2014Hình ảnh Hội nghị ban thường trực HĐTS GHPG VN http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-nghi-ban-thuong-truc-hdts-ghpg-vn_489.html 10/12/2014Hình ảnh Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác (04/01/2015 nhằm ngày 14/11/ Giáp Ngọ) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-via-duc-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac-04012015-nham-ngay-1411-giap-ngo_952.html 07/01/2015Lễ Phật Đản tại Tịnh thất Hiệp Giác PL. 2559-DL. 2015 http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-phat-dan-tai-tinh-that-hiep-giac-pl-2559dl-2015_1139.html 05/08/2015Hình ảnh Lễ Vía Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác ngày 05-01-2015 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-via-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac-ngay-05012015_1140.html 05/08/2015Lễ Vu Lan Báo Hiếu, dâng Pháp y tại Tịnh Thất Hiệp Giác- 2015 http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-vu-lan-bao-hieu-dang-phap-y-tai-tinh-that-hiep-giac-2015_1145.html 10/09/2015RSS PHATGIAO.vnhttp://phatgiao.vn Hình ảnh en-usCopyright (C) 2014 phatgiao.vnHình ảnh Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-via-duc-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac_403.html 10/12/2014Hình ảnh Trung thu-2014 tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-trung-thu2014-tai-tinh-that-hiep-giac_404.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vu Lan tại vùng quê PL.2556-DL.2012 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vu-lan-tai-vung-que-pl2556dl2012_405.html 10/12/2014Tịnh Thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-that-hiep-giac_406.html 10/12/2014Mừng Phật Đản Sinh vùng quê http://phatgiao.vn/tin-tuc/mung-phat-dan-sinh-vung-que_407.html 10/12/2014Hình ảnh thính pháp của Nhóm Phật tử Hộ Trì Chính Pháp Hà Nội http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-thinh-phap-cua-nhom-phat-tu-ho-tri-chinh-phap-ha-noi_408.html 10/12/2014Hình ảnh Lễ Phật xuân mới tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-phat-xuan-moi-tai-tinh-that-hiep-giac_409.html 10/12/2014Hình ảnh hoạt động từ thiện tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoat-dong-tu-thien-tai-tinh-that-hiep-giac_410.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-via-duc-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac_411.html 10/12/2014Hình ảnh Tịnh thất Hiệp Giác và Tạp chí Doanh Nghiệp & Thương Mại phát quà Trung thu http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-tinh-that-hiep-giac-va-tap-chi-doanh-nghiep-thuong-mai-phat-qua-trung-thu_412.html 10/12/2014Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vu-lan-tai-tinh-that-hiep-giac_413.html 10/12/2014Chùm ảnh: Chùa Trúc lâm Kharkov đón giao thừa http://phatgiao.vn/tin-tuc/chum-anh-chua-truc-lam-kharkov-don-giao-thua_414.html 10/12/2014Hình ảnh Từ thiện xuân Tân Mão http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-tu-thien-xuan-tan-mao_415.html 10/12/2014Hình ảnh chương trình từ thiện Xuân Yêu Thương http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-chuong-trinh-tu-thien-xuan-yeu-thuong_416.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Nhiễu tháp, Lễ tưởng niệm lần thứ 10 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-nhieu-thap-le-tuong-niem-lan-thu-10_417.html 10/12/2014Hình ảnh Vía Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-via-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac_418.html 10/12/2014Hình ảnh Đêm Hội Trung Thu do Tịnh thất Hiệp Giác tổ chức http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-dem-hoi-trung-thu-do-tinh-that-hiep-giac-to-chuc_419.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vu Lan vùng quê http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vu-lan-vung-que_420.html 10/12/2014Thiên Đàn Đại Phật (天壇大佛) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-dan-dai-phat-_421.html 10/12/2014Hình ảnh lễ sái tịnh động thổ xây dựng phòng Tăng chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-sai-tinh-dong-tho-xay-dung-phong-tang-chua-vinh-nghiem_422.html 10/12/2014Lễ cung nghinh xá-lợi xương đầu của đức Phật được cử hành tại Nam Kinh http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-cung-nghinh-xaloi-xuong-dau-cua-duc-phat-duoc-cu-hanh-tai-nam-kinh_423.html 10/12/2014Hình ảnh Phật đản tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3(PL 2554-2010) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-phat-dan-tai-to-dinh-vinh-nghiem-q3pl-25542010_424.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Vesak, Thailand http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-vesak-thailand_425.html 10/12/2014Hình ảnh cung nghinh ngọc xá-lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-cung-nghinh-ngoc-xaloi-phat-tu-an-do-ve-viet-nam_426.html 10/12/2014Phật sự mùa Vu-lan 2553 http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-su-mua-vulan-2553_427.html 10/12/2014Các Hoạt Động trong ngày Vu Lan tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/cac-hoat-dong-trong-ngay-vu-lan-tai-chua-vinh-nghiem_428.html 10/12/2014Văn Nghệ Vu Lan tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/van-nghe-vu-lan-tai-chua-vinh-nghiem_429.html 10/12/2014Lễ tang và Trà-tỳ theo truyền thống Phật giáo Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-tang-va-traty-theo-truyen-thong-phat-giao-korea_430.html 10/12/2014Hình ảnh Lễ cầu siêu tại Phú Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-cau-sieu-tai-phu-quoc_431.html 10/12/2014Lễ thắp nến cầu siêu tại nghĩa trang Phú Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-thap-nen-cau-sieu-tai-nghia-trang-phu-quoc_432.html 10/12/2014Hình ảnh tiếp sức mùa thi của CTy thực phẩm chay Âu Lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-tiep-suc-mua-thi-cua-cty-thuc-pham-chay-au-lac_434.html 10/12/2014Hình ảnh Khai hạ tại TĐ Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-khai-ha-tai-td-vinh-nghiem_435.html 10/12/2014Hình ảnh rước xá-lợi Phật và Thánh Tăng http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-ruoc-xaloi-phat-va-thanh-tang_436.html 10/12/2014Vu Lan vùng biên giới http://phatgiao.vn/tin-tuc/vu-lan-vung-bien-gioi_437.html 10/12/2014Hoạt động kính mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoat-dong-kinh-mung-phat-dan-lien-hiep-quoc-tai-chua-vinh-nghiem_438.html 10/12/2014Phật Đản Đài Loan http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-dan-dai-loan_439.html 10/12/2014IOC họp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/ioc-hop-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-dai-le-phat-dan-lien-hiep-quoc_445.html 10/12/2014Chung kết Hội thi văn nghệ Phật giáo TP.HCM 2008 http://phatgiao.vn/tin-tuc/chung-ket-hoi-thi-van-nghe-phat-giao-tphcm-2008_441.html 10/12/2014Ý nghĩa những ngày lễ truyền thống trong xã hội người Trung Quốc 18/12/2008 15:26 (GMT+7) 18/12/2008 15:26 (GMT+7) http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-nhung-ngay-le-truyen-thong-trong-xa-hoi-nguoi-trung-quoc-18122008-1526-gmt7_442.html 10/12/2014Đến Bạc Liêu dự lễ hội Quán Âm Nam Hải http://phatgiao.vn/tin-tuc/den-bac-lieu-du-le-hoi-quan-am-nam-hai_443.html 10/12/2014Việt Nam trong tinh thần đăng cai tổ chức Phật Đản Liên Hiệp Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/viet-nam-trong-tinh-than-dang-cai-to-chuc-phat-dan-lien-hiep-quoc_444.html 10/12/2014Tổng Kết 5 Nhóm Thảo Luận tại Hội Trường Trung Tâm Hội Nghị Liên Hiệp Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/tong-ket-5-nhom-thao-luan-tai-hoi-truong-trung-tam-hoi-nghi-lien-hiep-quoc_450.html 10/12/2014Đêm ca nhạc truyền thông “kết nối yêu thương” http://phatgiao.vn/tin-tuc/dem-ca-nhac-truyen-thong-ket-noi-yeu-thuong_446.html 10/12/2014Ngọn nến lung linh Tạ ơn mẹ http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngon-nen-lung-linh-ta-on-me_447.html 10/12/2014Nguồn gốc và sự phát triển lễ hội Vu lan http://phatgiao.vn/tin-tuc/nguon-goc-va-su-phat-trien-le-hoi-vu-lan_448.html 10/12/2014Từ 4-6/4: Lễ hội Quán thế âm 2007 tại Ngũ Hành Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-464-le-hoi-quan-the-am-2007-tai-ngu-hanh-son_451.html 10/12/2014Khai hội chùa Hương: Vẫn quá tải http://phatgiao.vn/tin-tuc/khai-hoi-chua-huong-van-qua-tai_452.html 10/12/2014Trẩy hội chùa hương - Hành trình về miền đất Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/tray-hoi-chua-huong-hanh-trinh-ve-mien-dat-phat_453.html 10/12/2014Lễ hội và Môi trường giáo dục tâm linh giữ gìn nếp sống văn hóa của dân tộc http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-hoi-va-moi-truong-giao-duc-tam-linh-giu-gin-nep-song-van-hoa-cua-dan-toc_454.html 10/12/2014Học thiền trên Linh Sơn Yên Tử http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoc-thien-tren-linh-son-yen-tu_455.html 10/12/2014Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dien-van-dai-le-phat-dan-pl2550_456.html 10/12/2014Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/loi-cam-ta-cua-ban-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl2550_457.html 10/12/2014Phát biểu của Tiến Sĩ Trần Thành Long http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-bieu-cua-tien-si-tran-thanh-long_458.html 10/12/2014Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-dai-le-phat-dan-tai-chua-vinh-nghiem_459.html 10/12/2014Chùm ảnh: TP.HCM chuẩn bị đại lễ Phật đản http://phatgiao.vn/tin-tuc/chum-anh-tphcm-chuan-bi-dai-le-phat-dan_460.html 10/12/2014Phật đản năm nay: Ngày lễ quốc tế đồng bộ, quy mô http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-dan-nam-nay-ngay-le-quoc-te-dong-bo-quy-mo_461.html 10/12/2014Nuôi dưỡng hòa bình thông qua điện ảnh về Phật giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/nuoi-duong-hoa-binh-thong-qua-dien-anh-ve-phat-giao_462.html 10/12/2014Sẽ có lễ Phật đản lớn nhất từ trước tới nay http://phatgiao.vn/tin-tuc/se-co-le-phat-dan-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay_463.html 10/12/2014Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2006- Phật lịch 2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/thu-chuc-mung-dai-le-phat-dan-nam-2006-phat-lich-2550_464.html 10/12/2014UB MTTQ Việt Nam Chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/ub-mttq-viet-nam-chuc-mung-dai-le-phat-dan-phat-lich-2550_465.html 10/12/2014Chiếc lồng đèn kỷ lục Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chiec-long-den-ky-luc-viet-nam_466.html 10/12/2014Đoàn đại biểu TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2550 http://phatgiao.vn/tin-tuc/doan-dai-bieu-tphcm-chuc-mung-dai-le-phat-dan-phat-lich-2550_467.html 10/12/2014Chùm ảnh: Đại lễ Phật đản đang tới gần http://phatgiao.vn/tin-tuc/chum-anh-dai-le-phat-dan-dang-toi-gan_468.html 10/12/2014Đón mừng mùa Phật đản hoan hỉ, an lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/don-mung-mua-phat-dan-hoan-hi-an-lac_469.html 10/12/2014Hình ảnh công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-cong-tac-chuan-bi-dai-le-phat-dan_470.html 10/12/2014Triển lãm thư pháp http://phatgiao.vn/tin-tuc/trien-lam-thu-phap_471.html 10/12/2014Đêm Trung Thu tại chùa Đình Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/dem-trung-thu-tai-chua-dinh-vinh-nghiem_472.html 10/12/2014Phóng sự ảnh: Thủ đô đón mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/phong-su-anh-thu-do-don-mung-phat-dan-lien-hiep-quoc-2_473.html 10/12/2014Phóng sự ảnh: Thủ đô đón mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/phong-su-anh-thu-do-don-mung-phat-dan-lien-hiep-quoc-1_474.html 10/12/2014Hình ảnh lễ phóng Liên đăng http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-phong-lien-dang_475.html 10/12/2014Ảnh Lễ rước cỗ http://phatgiao.vn/tin-tuc/anh-le-ruoc-co_476.html 10/12/2014Hình ảnh khóa tụng kinh Dược Sư http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-khoa-tung-kinh-duoc-su_477.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Thượng phan và Chiêu U http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-thuong-phan-va-chieu-u_478.html 10/12/2014Hình ảnh lễ Chiêu Linh Đại Trai Đàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-chieu-linh-dai-trai-dan_479.html 10/12/2014Đón xuân http://phatgiao.vn/tin-tuc/don-xuan_480.html 10/12/2014Hình ảnh lễ khánh thành Chùa Đồng - Yên Tử http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-khanh-thanh-chua-dong-yen-tu_481.html 10/12/2014Hình ảnh Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-thao-ky-niem-25-nam-thanh-lap-ghpgvn_482.html 10/12/2014Hình ảnh hội thảo: Phật giáo nhập thế trong thế kỷ 21 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-thao-phat-giao-nhap-the-trong-the-ky-21_483.html 10/12/2014Hình ảnh huý kỵ lần thứ 33 Cố HT. Thích Tâm Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-huy-ky-lan-thu-33-co-ht-thich-tam-giac_484.html 10/12/2014Hình ảnh truyền giới và bế mạc Đại giới đàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-truyen-gioi-va-be-mac-dai-gioi-dan_485.html 10/12/2014Hinh ảnh giới đàn Linh Nhạc-Phật Ý http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-gioi-dan-linh-nhacphat-y_486.html 10/12/2014Hình ảnh hội thi giáo lý cư sĩ cấp Thành phố năm 2006 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-thi-giao-ly-cu-si-cap-thanh-pho-nam-2006_487.html 10/12/2014Hình ảnh lễ bế mạc hội thi giáo lý cư sĩ Phật giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-be-mac-hoi-thi-giao-ly-cu-si-phat-giao_488.html 10/12/2014Hình ảnh Hội nghị ban thường trực HĐTS GHPG VN http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-hoi-nghi-ban-thuong-truc-hdts-ghpg-vn_489.html 10/12/2014Hình ảnh Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác (04/01/2015 nhằm ngày 14/11/ Giáp Ngọ) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-via-duc-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac-04012015-nham-ngay-1411-giap-ngo_952.html 07/01/2015Lễ Phật Đản tại Tịnh thất Hiệp Giác PL. 2559-DL. 2015 http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-phat-dan-tai-tinh-that-hiep-giac-pl-2559dl-2015_1139.html 05/08/2015Hình ảnh Lễ Vía Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác ngày 05-01-2015 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-via-phat-a-di-da-tai-tinh-that-hiep-giac-ngay-05012015_1140.html 05/08/2015Lễ Vu Lan Báo Hiếu, dâng Pháp y tại Tịnh Thất Hiệp Giác- 2015 http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-vu-lan-bao-hieu-dang-phap-y-tai-tinh-that-hiep-giac-2015_1145.html 10/09/2015