RSS PHATGIAO.vnhttp://phatgiao.vn Tự viện en-usCopyright (C) 2014 phatgiao.vnQuan Âm Cổ Tự đảo Jeju http://phatgiao.vn/tin-tuc/quan-am-co-tu-dao-jeju_1130.html 26/07/2015Tấm bia Nôm chùa Hồng Liên http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-bia-nom-chua-hong-lien_969.html 16/04/2015Bình yên chùa Long Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/binh-yen-chua-long-son_847.html 31/12/2014Chùa Ông Núi, cảnh đẹp Bình Định http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-ong-nui-canh-dep-binh-dinh_970.html 16/04/2015Hai bài thơ Quốc âm ở chùa Đậu (Hà Sơn Bình) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hai-bai-tho-quoc-am-o-chua-dau-ha-son-binh_971.html 16/04/2015Ẩn hiện những người tu hành khổ hạnh giữa đại ngàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/an-hien-nhung-nguoi-tu-hanh-kho-hanh-giua-dai-ngan_787.html 16/12/2014Tháp cổ 7 tầng huyền bí trên núi Đề Liêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thap-co-7-tang-huyen-bi-tren-nui-de-liem_788.html 16/12/2014Theo dấu người xưa: Đại Giác cổ tự và mối tình công chúa http://phatgiao.vn/tin-tuc/theo-dau-nguoi-xua-dai-giac-co-tu-va-moi-tinh-cong-chua_789.html 16/12/2014Chùa Thầy-Sự Kết Hợp Hài Hòa Kiến Trúc Dân Gian và Kiến Trúc Phật Giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thaysu-ket-hop-hai-hoa-kien-truc-dan-gian-va-kien-truc-phat-giao_790.html 16/12/2014Di Tích và Lễ Hội Chùa Keo, Giá Trị Lịch Sử-Văn Hóa http://phatgiao.vn/tin-tuc/di-tich-va-le-hoi-chua-keo-gia-tri-lich-suvan-hoa_844.html 30/12/2014Những phát hiện khảo cổ 2012: Cụm 3 chùa cổ tại Tuyên Quang http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhung-phat-hien-khao-co-2012-cum-3-chua-co-tai-tuyen-quang_845.html 30/12/2014Nam Định: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/nam-dinh-le-bo-nhiem-tru-tri-chua-vinh-nghiem_846.html 30/12/2014Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-vien-truc-lam-tay-thien_848.html 31/12/2014Ra đảo viếng chùa Hang http://phatgiao.vn/tin-tuc/ra-dao-vieng-chua-hang_849.html 31/12/2014Theo dấu người xưa - Kỳ 5: Ngôi chùa nơi vua Minh Mạng chào đời http://phatgiao.vn/tin-tuc/theo-dau-nguoi-xua-ky-5-ngoi-chua-noi-vua-minh-mang-chao-doi_850.html 31/12/2014Theo dấu người xưa - Huyền thoại về chiếc đại hồng chung http://phatgiao.vn/tin-tuc/theo-dau-nguoi-xua-huyen-thoai-ve-chiec-dai-hong-chung_851.html 31/12/201432 BẢO TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, VIỆT NAM http://phatgiao.vn/tin-tuc/32-bao-tuong-bo-tat-quan-the-am-viet-nam_852.html 31/12/2014Bài văn bia chùa Phổ Khánh http://phatgiao.vn/tin-tuc/bai-van-bia-chua-pho-khanh_853.html 31/12/2014Chuông thời Mạc ở chùa Sơn xã Quỳnh Giao (Thái Bình) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chuong-thoi-mac-o-chua-son-xa-quynh-giao-thai-binh_854.html 31/12/2014Văn chuông chùa Đà Quận-Viên Minh Tự-Một tư liệu quý về thời Mạc ở Cao Bằng http://phatgiao.vn/tin-tuc/van-chuong-chua-da-quanvien-minh-tumot-tu-lieu-quy-ve-thoi-mac-o-cao-bang_855.html 31/12/2014Cơ sở Phật giáo quận 12 http://phatgiao.vn/tin-tuc/co-so-phat-giao-quan-12_856.html 31/12/201418 tấm bia Nôm ở chùa Phật Giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/18-tam-bia-nom-o-chua-phat-giao_857.html 31/12/2014 Đoàn hoằng pháp châu Âu thăm chùa Giác Đạo, TP. Cheb, CH Séc http://phatgiao.vn/tin-tuc/doan-hoang-phap-chau-au-tham-chua-giac-dao-tp-cheb-ch-sec_858.html 31/12/2014Chốn tâm linh của người Nhật http://phatgiao.vn/tin-tuc/chon-tam-linh-cua-nguoi-nhat_861.html 31/12/2014Hình ảnh "Ngày Trái Đất", Earth Day tổ chức tại chùa Dhammakaya, Thái Lan http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-ngay-trai-dat-earth-day-to-chuc-tai-chua-dhammakaya-thai-lan_859.html 31/12/2014Chiếc nôi của thiền phái Lâm Tế ở Nhật http://phatgiao.vn/tin-tuc/chiec-noi-cua-thien-phai-lam-te-o-nhat_860.html 31/12/2014Ký sự trên đất Ấn - Kỳ 3: Trái tim Việt ở đất Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/ky-su-tren-dat-an-ky-3-trai-tim-viet-o-dat-phat_862.html 31/12/2014Đền tháp Borobudur http://phatgiao.vn/tin-tuc/den-thap-borobudur_863.html 31/12/2014Đại công trình của Phật Giáo Nhật Bản http://phatgiao.vn/tin-tuc/dai-cong-trinh-cua-phat-giao-nhat-ban_864.html 31/12/2014Bách Đàm Cổ Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/bach-dam-co-tu_865.html 31/12/2014Hàn Quốc : Hoàn Đàn tràng Mạn Đà La Cát tại Hoằng Pháp Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/han-quoc-hoan-dan-trang-man-da-la-cat-tai-hoang-phap-tu_866.html 31/12/2014Đạo Tuyên Cổ Tự mang tên Quốc Sư xứ Kim Chi http://phatgiao.vn/tin-tuc/dao-tuyen-co-tu-mang-ten-quoc-su-xu-kim-chi_867.html 31/12/2014Hàm Nguyệt Sơn Kỳ Lâm Cổ Tự, Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/ham-nguyet-son-ky-lam-co-tu-han-quoc_868.html 31/12/2014Bạch Dương Cổ Tự (백양사 -白羊寺) với núi rừng đẹp http://phatgiao.vn/tin-tuc/bach-duong-co-tu--voi-nui-rung-dep_869.html 31/12/2014Hàn Quốc : Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng http://phatgiao.vn/tin-tuc/han-quoc-trung-tam-thien-phat-giao-quoc-te-ly-tuong_870.html 31/12/2014Truyền giới Bồ tát Vô Sanh Pháp Nhẫn tại Tổ đình Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/truyen-gioi-bo-tat-vo-sanh-phap-nhan-tai-to-dinh-han-quoc_871.html 31/12/2014Hàn Quốc: Cảnh Sát quận Giang Nam (Gangnam - 江南) An vị Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/han-quoc-canh-sat-quan-giang-nam-gangnam--an-vi-phat_872.html 31/12/2014Phạm Ngư Cổ Tự (Beomeosa - 梵魚寺), Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/pham-ngu-co-tu-beomeosa--han-quoc_873.html 31/12/2014Diệu Hương Sơn, Phổ Hiền Cổ Tự (妙香山普贤 寺) Bắc Triều Tiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/dieu-huong-son-pho-hien-co-tu--bac-trieu-tien_874.html 31/12/2014Chùa Phổ Tế, nơi hội ngộ của các Danh sĩ đời Tây Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-pho-te-noi-hoi-ngo-cua-cac-danh-si-doi-tay-son_973.html 16/04/2015Chùa Thánh Quang, nơi tu hành của công chúa Túc Trinh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thanh-quang-noi-tu-hanh-cua-cong-chua-tuc-trinh_972.html 16/04/2015Ngôi chùa trên đảo lớn nhất Việt Nam-Điểm du lịch văn hóa nổi tiếng ở TP. biển Nha Trang http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-tren-dao-lon-nhat-viet-namdiem-du-lich-van-hoa-noi-tieng-o-tp-bien-nha-trang_968.html 16/04/2015Chùa Đình Quán và văn bia của Trạng Bùng http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-dinh-quan-va-van-bia-cua-trang-bung_974.html 16/04/2015Ba bài thơ cổ khắc trên vách đá chùa Hang http://phatgiao.vn/tin-tuc/ba-bai-tho-co-khac-tren-vach-da-chua-hang_975.html 16/04/2015Tấm bia chùa Sét http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-bia-chua-set_976.html 16/04/2015Chùa Bút Tháp (Thuận Thành-Bắc Ninh) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-but-thap-thuan-thanhbac-ninh_977.html 16/04/2015Cảm tạ http://phatgiao.vn/tin-tuc/cam-ta_978.html 16/04/2015Báo cáo tóm tắt Công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2550 - DL.2006 http://phatgiao.vn/tin-tuc/bao-cao-tom-tat-cong-tac-to-chuc-an-cu-kiet-ha-pl2550-dl2006_979.html 16/04/2015Hình ảnh Lễ Tạ pháp Trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm(2006) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-ta-phap-truong-ha-to-dinh-vinh-nghiem2006_980.html 16/04/2015Hình ảnh Đêm nhạc Vu Lan tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-dem-nhac-vu-lan-tai-to-dinh-vinh-nghiem_981.html 16/04/2015Lễ khai hạ Trường hạ Vĩnh Nghiêm (2006) http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-khai-ha-truong-ha-vinh-nghiem-2006_982.html 16/04/2015Đôi nét về Chùa Vĩnh Nghiêm tại TP.Hồ Chí Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/doi-net-ve-chua-vinh-nghiem-tai-tpho-chi-minh_983.html 16/04/2015Di dời thành công cổng chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/di-doi-thanh-cong-cong-chua-vinh-nghiem_984.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-nghiem_985.html 16/04/2015Bảo tháp Vĩnh Nghiêm: Một công trình điêu khắc đá chứa nhiều kỷ lục http://phatgiao.vn/tin-tuc/bao-thap-vinh-nghiem-mot-cong-trinh-dieu-khac-da-chua-nhieu-ky-luc_986.html 16/04/2015Thành công mới của "Thần Đèn" Nguyễn Cẩm Lũy http://phatgiao.vn/tin-tuc/thanh-cong-moi-cua-than-den-nguyen-cam-luy_987.html 16/04/2015Công trình kiến tạo Tổ Đình Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/cong-trinh-kien-tao-to-dinh-vinh-nghiem_988.html 16/04/2015Tư liệu về chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-lieu-ve-chua-vinh-nghiem_989.html 16/04/2015Lược Sử PHƯỚC HƯNG CỔ TỰ (Chùa Hương) Sa-Đéc http://phatgiao.vn/tin-tuc/luoc-su-phuoc-hung-co-tu-chua-huong-sadec_990.html 16/04/2015Chùa Thiên Trù-Hương Tích với Kỷ lục Lễ Hội Phật Giáo Hằng Năm có thời gian dài nhất Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-truhuong-tich-voi-ky-luc-le-hoi-phat-giao-hang-nam-co-thoi-gian-dai-nhat-viet-nam_991.html 16/04/2015Tịnh xá Trung Tâm, TP. Hồ Chí Minh với ngôi Bảo tháp kỷ lục Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-xa-trung-tam-tp-ho-chi-minh-voi-ngoi-bao-thap-ky-luc-viet-nam_992.html 16/04/2015Chùa Đậu-Thành Đạo tự nơi thờ nhục thân hai Thiền sư Đạo Chân và Đạo Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-dauthanh-dao-tu-noi-tho-nhuc-than-hai-thien-su-dao-chan-va-dao-tam_994.html 16/04/2015Chùa Thiền Tôn - nơi phát xuất phái Thiền Liễu Quán http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-ton-noi-phat-xuat-phai-thien-lieu-quan_993.html 16/04/2015Chùa Linh Sơn Tiên Thạch Núi Bà Đen Danh lam thắng cảnh bậc nhất miền Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-linh-son-tien-thach-nui-ba-den-danh-lam-thang-canh-bac-nhat-mien-nam_996.html 16/04/2015Chùa Phật Quang ngôi cổ tự ở Phan Thiết với 3 kỷ lục Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phat-quang-ngoi-co-tu-o-phan-thiet-voi-3-ky-luc-phat-giao-viet-nam_997.html 16/04/2015Chùa Bút Tháp Ngôi cổ tự danh tiếng vùng Kinh Bắc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-but-thap-ngoi-co-tu-danh-tieng-vung-kinh-bac_998.html 16/04/2015Chùa Giác Lâm Ngôi Tổ đình danh tiếng ở miền Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-giac-lam-ngoi-to-dinh-danh-tieng-o-mien-nam_999.html 16/04/2015Chùa "Miểng Sành" An Phú với 3 kỷ lục Phật Giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-mieng-sanh-an-phu-voi-3-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1000.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Tràng - Thành phố Mỹ Tho (cập nhật) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-trang-thanh-pho-my-tho-cap-nhat_1001.html 16/04/2015Chùa Phổ Minh, thành phố Nam Định http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-pho-minh-thanh-pho-nam-dinh_1002.html 16/04/2015Chùa Khải Đoan http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-khai-doan_1003.html 16/04/2015Chùa Long Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-son_1004.html 16/04/2015Chùa Vạn Linh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-van-linh_1005.html 16/04/2015Chùa Sắc tứ Tịnh Quang (cập nhật) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-sac-tu-tinh-quang-cap-nhat_1006.html 16/04/2015Chùa Thiền Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-lam_1007.html 16/04/2015Chùa Thiên Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-minh_1008.html 16/04/2015Chùa Quốc Ân http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quoc-an_1009.html 16/04/2015Chùa Quảng Tế http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quang-te_1010.html 16/04/2015Chùa Báo Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-bao-quoc_1011.html 16/04/2015Thiền viện Trúc Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-vien-truc-lam_1012.html 16/04/2015Chùa Minh Thành http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-minh-thanh_1013.html 16/04/2015Chùa Phước Hậu http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phuoc-hau_1014.html 16/04/2015Chùa Ấn Quang http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-an-quang_1015.html 16/04/2015Chùa Bảo Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-bao-lam_1016.html 16/04/2015Chùa Long Khánh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-khanh_1017.html 16/04/2015Chùa Thiên Ấn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-an_1018.html 16/04/2015Chùa Pháp Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phap-lam_1019.html 16/04/2015Chùa Sắc tứ Tịnh Quang http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-sac-tu-tinh-quang_1020.html 16/04/2015Chùa Quán Thế Âm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quan-the-am_1021.html 16/04/2015Chùa Phước Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phuoc-lam_1022.html 16/04/2015Trúc Lâm Tây Thiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/truc-lam-tay-thien_1023.html 16/04/2015Chùa Linh Ứng http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-linh-ung_1024.html 16/04/2015Chùa Long Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-son_1025.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Tràng http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-trang_1026.html 16/04/2015Chùa Phổ Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-pho-minh_1027.html 16/04/2015Chùa Thiên Phúc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-phuc_1029.html 16/04/2015Chùa Tây Phương http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-tay-phuong_1030.html 16/04/2015Chùa Sóc Thiên Vương http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-soc-thien-vuong_1031.html 16/04/2015Chùa Bảo Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-bao-son_1032.html 16/04/2015Ngôi chùa di tích lịch sử http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-di-tich-lich-su_1033.html 16/04/2015Kim Liên tự - Một thắng cảnh đẹp của Hà Nội http://phatgiao.vn/tin-tuc/kim-lien-tu-mot-thang-canh-dep-cua-ha-noi_1034.html 16/04/2015Chùa Hưng Ký - Nét tài hoa về nghệ thuật kiến trúc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hung-ky-net-tai-hoa-ve-nghe-thuat-kien-truc_1035.html 16/04/2015Chùa Liên Phái - một di tích lịch sử giá trị http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-lien-phai-mot-di-tich-lich-su-gia-tri_1036.html 16/04/2015Chùa Mía ở Đường Lâm - Sơn Tây http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-mia-o-duong-lam-son-tay_1037.html 16/04/2015Một di tích thời hậu Lê http://phatgiao.vn/tin-tuc/mot-di-tich-thoi-hau-le_1038.html 16/04/2015Về Bút Tháp cùng Phan Cẩm Thượng http://phatgiao.vn/tin-tuc/ve-but-thap-cung-phan-cam-thuong_1039.html 16/04/2015Chùa Thập Tháp Di Đà: Một danh lam thắng cảnh ở miền trung http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thap-thap-di-da-mot-danh-lam-thang-canh-o-mien-trung_1040.html 16/04/2015Hồng Phúc tự - “chốn tổ” của Thiền Tông miền Bắc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hong-phuc-tu-chon-to-cua-thien-tong-mien-bac_1041.html 16/04/2015Huyền thoại Bất Nhiễm Tự nơi ra đời tổ chức Nông hội đỏ http://phatgiao.vn/tin-tuc/huyen-thoai-bat-nhiem-tu-noi-ra-doi-to-chuc-nong-hoi-do_1042.html 16/04/2015Chùa Keo gần ngàn năm tuổi http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-keo-gan-ngan-nam-tuoi_1043.html 16/04/2015Lời nguyện xây dựng Trúc Lâm Yên Tử http://phatgiao.vn/tin-tuc/loi-nguyen-xay-dung-truc-lam-yen-tu_1044.html 16/04/2015Loạt bài: Chùa Quán Sứ http://phatgiao.vn/tin-tuc/loat-bai-chua-quan-su_1045.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Nghiêm (Hà Bắc): Đất phát tích dòng Thiền Trúc Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-nghiem-ha-bac-dat-phat-tich-dong-thien-truc-lam_1046.html 16/04/2015Thêm tư liệu cho việc xác định niên đại kiến trúc Chùa Kim Liên và Chùa Tây Phương http://phatgiao.vn/tin-tuc/them-tu-lieu-cho-viec-xac-dinh-nien-dai-kien-truc-chua-kim-lien-va-chua-tay-phuong_1047.html 16/04/2015Chùa Giác Viên - những giá trị văn hóa nghệ thuật http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-giac-vien-nhung-gia-tri-van-hoa-nghe-thuat_1048.html 16/04/2015Chùa Huệ Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hue-nghiem_1049.html 16/04/2015Ngôi chùa danh tiếng ở miền Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-danh-tieng-o-mien-nam_1050.html 16/04/2015Những ngôi chùa kỷ lục ba miền http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhung-ngoi-chua-ky-luc-ba-mien_1051.html 16/04/2015Chùa Hội Khánh nơi lưu dấu cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hoi-khanh-noi-luu-dau-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac_1052.html 16/04/2015Chùa cổ Tôn Thạnh nơi “phát tích” của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-co-ton-thanh-noi-phat-tich-cua-van-te-nghia-si-can-giuoc_1053.html 16/04/2015Đường Chùa Cầu mưa buồn giăng ngập lối... http://phatgiao.vn/tin-tuc/duong-chua-cau-mua-buon-giang-ngap-loi_1054.html 16/04/2015Ninh Phúc Thiền Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/ninh-phuc-thien-tu_1055.html 16/04/2015Động - Chùa Địch Lộng đẹp mê hồn http://phatgiao.vn/tin-tuc/dong-chua-dich-long-dep-me-hon_1056.html 16/04/2015Chùa Thiên Mụ, Thừa Thiên Huế với hai kỷ lục Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-mu-thua-thien-hue-voi-hai-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1057.html 16/04/2015Chùa Quán Sứ, Hà Nội http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quan-su-ha-noi_1058.html 16/04/2015Chùa Hội Sơn, TP. Hồ Chí Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hoi-son-tp-ho-chi-minh_1059.html 16/04/2015Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Bà-rịa Vũng tàu với 4 kỷ lục Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-van-phat-quang-dai-tong-lam-baria-vung-tau-voi-4-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1060.html 16/04/2015Chùa Long Tiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-tien_1061.html 16/04/2015Chùa Phật Tích, một Danh lam nước Việt với nhiều cổ vật thời Lý http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phat-tich-mot-danh-lam-nuoc-viet-voi-nhieu-co-vat-thoi-ly_1062.html 16/04/2015Danh Thắng Yên Tử Với 2 Kỷ Lục Phật Giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/danh-thang-yen-tu-voi-2-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1063.html 16/04/2015Chùa Thập Tháp Di Đà-Ngôi Tổ đình danh tiếng của Thiền phái Lâm Tế http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thap-thap-di-dangoi-to-dinh-danh-tieng-cua-thien-phai-lam-te_1064.html 16/04/2015Chùa Hoằng Pháp, TP. Hồ Chí Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hoang-phap-tp-ho-chi-minh_1065.html 16/04/2015Chùa Chiêu Thiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-chieu-thien_1066.html 16/04/2015Chùa Pháp Vân http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phap-van_1067.html 16/04/2015Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-vien-truc-lam-bach-ma_1068.html 16/04/2015Chùa Giác Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-giac-minh_1069.html 16/04/2015Cô Vân Cổ (孤云寺)Tự Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/co-van-co-tu-han-quoc_1070.html 16/04/2015Dược Tuyền Tự-Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/duoc-tuyen-tuhan-quoc_1071.html 16/04/2015Nhật Bản: Ngôi chùa của những giấc mơ- Một công trình kiến trúc Phật Giáo đồ sộ http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhat-ban-ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-mot-cong-trinh-kien-truc-phat-giao-do-so_1072.html 16/04/2015Chùa trắng ở Thái Lan http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-trang-o-thai-lan_1073.html 16/04/2015Tổ đình Phụng Nguyên Cổ Tự (Bongwonsa), duy trì phát huy truyền thống Nghi Lễ Phật giáo Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/to-dinh-phung-nguyen-co-tu-bongwonsa-duy-tri-phat-huy-truyen-thong-nghi-le-phat-giao-han-quoc_1074.html 16/04/2015Ngôi đại Già Lam tiêu biểu Văn hóa mỹ thuật hiện đại Phật giáo Hàn Quốc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-dai-gia-lam-tieu-bieu-van-hoa-my-thuat-hien-dai-phat-giao-han-quoc-2_1075.html 16/04/2015Ngôi đại Già Lam tiêu biểu Văn hóa mỹ thuật hiện đại Phật giáo Hàn Quốc (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-dai-gia-lam-tieu-bieu-van-hoa-my-thuat-hien-dai-phat-giao-han-quoc-1_1076.html 16/04/2015Trang trí màu sơn Korea (Dancheong) http://phatgiao.vn/tin-tuc/trang-tri-mau-son-korea-dancheong_1077.html 16/04/2015Thượng Viện Cổ Tự Hàn Quốc, nơi Bồ tát Văn Thù thị hiện http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuong-vien-co-tu-han-quoc-noi-bo-tat-van-thu-thi-hien_1078.html 16/04/2015Hoa Nghiêm Cổ Tự - Danh thắng Phật giáo Hàn quốc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoa-nghiem-co-tu-danh-thang-phat-giao-han-quoc-2_1079.html 16/04/2015Hoa Nghiêm Cổ Tự - Danh thắng Phật giáo Hàn quốc (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoa-nghiem-co-tu-danh-thang-phat-giao-han-quoc-1_1080.html 16/04/2015Nhu Cầu Phật Giáo Hàn Quốc(1) Tổ Chức Temple Stay & Nhân Rộng Khắp Cả Nước http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhu-cau-phat-giao-han-quoc1-to-chuc-temple-stay-nhan-rong-khap-ca-nuoc_1081.html 16/04/2015Ngôi Cổ Tự Korea, nơi đào tạo Thiền Võ đạo http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-co-tu-korea-noi-dao-tao-thien-vo-dao_1082.html 16/04/2015Diễn biến Thiền phái Thiên Thai, Hàn quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/dien-bien-thien-phai-thien-thai-han-quoc_1083.html 16/04/2015Diễn biến Thiền phái Thái Cổ, Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/dien-bien-thien-phai-thai-co-korea_1084.html 16/04/2015Ngôi Cổ Tự Truyền Đăng , Korea Hộ Quốc An Dân http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-co-tu-truyen-dang-korea-ho-quoc-an-dan_1085.html 16/04/2015Liên Đăng Quốc tế Thiền viện, Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/lien-dang-quoc-te-thien-vien-korea_1086.html 16/04/2015Nhu Cầu Phật Giáo Hàn Quốc(2) Tổ Chức Temple Stay & Nhân Rộng Khắp Cả Nước http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhu-cau-phat-giao-han-quoc2-to-chuc-temple-stay-nhan-rong-khap-ca-nuoc_1087.html 16/04/2015Kỹ viện biến thành chốn Lan nhã Thiền môn http://phatgiao.vn/tin-tuc/ky-vien-bien-thanh-chon-lan-nha-thien-mon_1088.html 16/04/2015Ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG, Thị xã Hưng Yên http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-co-tu-tu-nguyet-duong-thi-xa-hung-yen_1089.html 16/04/2015Chùa Mahathat http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-mahathat_1090.html 16/04/2015Chùa Phra Si Sanphet http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phra-si-sanphet_1091.html 16/04/2015Tào Khê, ngôi chùa nổi tiếng ở Hàn Quốc The Jogye-Sa Temple, Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/tao-khe-ngoi-chua-noi-tieng-o-han-quoc-the-jogyesa-temple-korea_1092.html 16/04/2015Khánh thành Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm Praha, Cộng Hoà Séc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/khanh-thanh-niem-phat-duong-vinh-nghiem-praha-cong-hoa-sec-2_1093.html 16/04/2015Chùa Tây Lai Phật Quang Sơn - Ngôi đại tự ở California http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-tay-lai-phat-quang-son-ngoi-dai-tu-o-california_1094.html 16/04/2015Ngôi chùa ni ở California, Hoa Kỳ http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-ni-o-california-hoa-ky_1095.html 16/04/2015Nam Phổ Đà Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/nam-pho-da-tu_1113.html 22/07/2015Chùa Long Hoa (龍華寺) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-hoa-_1114.html 22/07/2015Trung Quốc: Tìm thấy tàn tích của khu vườn Phật giáo triều đại nhà Đường http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-quoc-tim-thay-tan-tich-cua-khu-vuon-phat-giao-trieu-dai-nha-duong_1122.html 25/07/2015Siri Lanka: Tổng thống dự lễ Khánh thành Đại Tháp Abhayagiriya sau khi khôi phục xong http://phatgiao.vn/tin-tuc/siri-lanka-tong-thong-du-le-khanh-thanh-dai-thap-abhayagiriya-sau-khi-khoi-phuc-xong_1141.html 07/08/2015RSS PHATGIAO.vnhttp://phatgiao.vn Tự viện en-usCopyright (C) 2014 phatgiao.vnQuan Âm Cổ Tự đảo Jeju http://phatgiao.vn/tin-tuc/quan-am-co-tu-dao-jeju_1130.html 26/07/2015Tấm bia Nôm chùa Hồng Liên http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-bia-nom-chua-hong-lien_969.html 16/04/2015Bình yên chùa Long Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/binh-yen-chua-long-son_847.html 31/12/2014Chùa Ông Núi, cảnh đẹp Bình Định http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-ong-nui-canh-dep-binh-dinh_970.html 16/04/2015Hai bài thơ Quốc âm ở chùa Đậu (Hà Sơn Bình) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hai-bai-tho-quoc-am-o-chua-dau-ha-son-binh_971.html 16/04/2015Ẩn hiện những người tu hành khổ hạnh giữa đại ngàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/an-hien-nhung-nguoi-tu-hanh-kho-hanh-giua-dai-ngan_787.html 16/12/2014Tháp cổ 7 tầng huyền bí trên núi Đề Liêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thap-co-7-tang-huyen-bi-tren-nui-de-liem_788.html 16/12/2014Theo dấu người xưa: Đại Giác cổ tự và mối tình công chúa http://phatgiao.vn/tin-tuc/theo-dau-nguoi-xua-dai-giac-co-tu-va-moi-tinh-cong-chua_789.html 16/12/2014Chùa Thầy-Sự Kết Hợp Hài Hòa Kiến Trúc Dân Gian và Kiến Trúc Phật Giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thaysu-ket-hop-hai-hoa-kien-truc-dan-gian-va-kien-truc-phat-giao_790.html 16/12/2014Di Tích và Lễ Hội Chùa Keo, Giá Trị Lịch Sử-Văn Hóa http://phatgiao.vn/tin-tuc/di-tich-va-le-hoi-chua-keo-gia-tri-lich-suvan-hoa_844.html 30/12/2014Những phát hiện khảo cổ 2012: Cụm 3 chùa cổ tại Tuyên Quang http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhung-phat-hien-khao-co-2012-cum-3-chua-co-tai-tuyen-quang_845.html 30/12/2014Nam Định: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/nam-dinh-le-bo-nhiem-tru-tri-chua-vinh-nghiem_846.html 30/12/2014Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-vien-truc-lam-tay-thien_848.html 31/12/2014Ra đảo viếng chùa Hang http://phatgiao.vn/tin-tuc/ra-dao-vieng-chua-hang_849.html 31/12/2014Theo dấu người xưa - Kỳ 5: Ngôi chùa nơi vua Minh Mạng chào đời http://phatgiao.vn/tin-tuc/theo-dau-nguoi-xua-ky-5-ngoi-chua-noi-vua-minh-mang-chao-doi_850.html 31/12/2014Theo dấu người xưa - Huyền thoại về chiếc đại hồng chung http://phatgiao.vn/tin-tuc/theo-dau-nguoi-xua-huyen-thoai-ve-chiec-dai-hong-chung_851.html 31/12/201432 BẢO TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, VIỆT NAM http://phatgiao.vn/tin-tuc/32-bao-tuong-bo-tat-quan-the-am-viet-nam_852.html 31/12/2014Bài văn bia chùa Phổ Khánh http://phatgiao.vn/tin-tuc/bai-van-bia-chua-pho-khanh_853.html 31/12/2014Chuông thời Mạc ở chùa Sơn xã Quỳnh Giao (Thái Bình) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chuong-thoi-mac-o-chua-son-xa-quynh-giao-thai-binh_854.html 31/12/2014Văn chuông chùa Đà Quận-Viên Minh Tự-Một tư liệu quý về thời Mạc ở Cao Bằng http://phatgiao.vn/tin-tuc/van-chuong-chua-da-quanvien-minh-tumot-tu-lieu-quy-ve-thoi-mac-o-cao-bang_855.html 31/12/2014Cơ sở Phật giáo quận 12 http://phatgiao.vn/tin-tuc/co-so-phat-giao-quan-12_856.html 31/12/201418 tấm bia Nôm ở chùa Phật Giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/18-tam-bia-nom-o-chua-phat-giao_857.html 31/12/2014 Đoàn hoằng pháp châu Âu thăm chùa Giác Đạo, TP. Cheb, CH Séc http://phatgiao.vn/tin-tuc/doan-hoang-phap-chau-au-tham-chua-giac-dao-tp-cheb-ch-sec_858.html 31/12/2014Chốn tâm linh của người Nhật http://phatgiao.vn/tin-tuc/chon-tam-linh-cua-nguoi-nhat_861.html 31/12/2014Hình ảnh "Ngày Trái Đất", Earth Day tổ chức tại chùa Dhammakaya, Thái Lan http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-ngay-trai-dat-earth-day-to-chuc-tai-chua-dhammakaya-thai-lan_859.html 31/12/2014Chiếc nôi của thiền phái Lâm Tế ở Nhật http://phatgiao.vn/tin-tuc/chiec-noi-cua-thien-phai-lam-te-o-nhat_860.html 31/12/2014Ký sự trên đất Ấn - Kỳ 3: Trái tim Việt ở đất Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/ky-su-tren-dat-an-ky-3-trai-tim-viet-o-dat-phat_862.html 31/12/2014Đền tháp Borobudur http://phatgiao.vn/tin-tuc/den-thap-borobudur_863.html 31/12/2014Đại công trình của Phật Giáo Nhật Bản http://phatgiao.vn/tin-tuc/dai-cong-trinh-cua-phat-giao-nhat-ban_864.html 31/12/2014Bách Đàm Cổ Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/bach-dam-co-tu_865.html 31/12/2014Hàn Quốc : Hoàn Đàn tràng Mạn Đà La Cát tại Hoằng Pháp Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/han-quoc-hoan-dan-trang-man-da-la-cat-tai-hoang-phap-tu_866.html 31/12/2014Đạo Tuyên Cổ Tự mang tên Quốc Sư xứ Kim Chi http://phatgiao.vn/tin-tuc/dao-tuyen-co-tu-mang-ten-quoc-su-xu-kim-chi_867.html 31/12/2014Hàm Nguyệt Sơn Kỳ Lâm Cổ Tự, Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/ham-nguyet-son-ky-lam-co-tu-han-quoc_868.html 31/12/2014Bạch Dương Cổ Tự (백양사 -白羊寺) với núi rừng đẹp http://phatgiao.vn/tin-tuc/bach-duong-co-tu--voi-nui-rung-dep_869.html 31/12/2014Hàn Quốc : Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế lý tưởng http://phatgiao.vn/tin-tuc/han-quoc-trung-tam-thien-phat-giao-quoc-te-ly-tuong_870.html 31/12/2014Truyền giới Bồ tát Vô Sanh Pháp Nhẫn tại Tổ đình Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/truyen-gioi-bo-tat-vo-sanh-phap-nhan-tai-to-dinh-han-quoc_871.html 31/12/2014Hàn Quốc: Cảnh Sát quận Giang Nam (Gangnam - 江南) An vị Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/han-quoc-canh-sat-quan-giang-nam-gangnam--an-vi-phat_872.html 31/12/2014Phạm Ngư Cổ Tự (Beomeosa - 梵魚寺), Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/pham-ngu-co-tu-beomeosa--han-quoc_873.html 31/12/2014Diệu Hương Sơn, Phổ Hiền Cổ Tự (妙香山普贤 寺) Bắc Triều Tiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/dieu-huong-son-pho-hien-co-tu--bac-trieu-tien_874.html 31/12/2014Chùa Phổ Tế, nơi hội ngộ của các Danh sĩ đời Tây Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-pho-te-noi-hoi-ngo-cua-cac-danh-si-doi-tay-son_973.html 16/04/2015Chùa Thánh Quang, nơi tu hành của công chúa Túc Trinh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thanh-quang-noi-tu-hanh-cua-cong-chua-tuc-trinh_972.html 16/04/2015Ngôi chùa trên đảo lớn nhất Việt Nam-Điểm du lịch văn hóa nổi tiếng ở TP. biển Nha Trang http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-tren-dao-lon-nhat-viet-namdiem-du-lich-van-hoa-noi-tieng-o-tp-bien-nha-trang_968.html 16/04/2015Chùa Đình Quán và văn bia của Trạng Bùng http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-dinh-quan-va-van-bia-cua-trang-bung_974.html 16/04/2015Ba bài thơ cổ khắc trên vách đá chùa Hang http://phatgiao.vn/tin-tuc/ba-bai-tho-co-khac-tren-vach-da-chua-hang_975.html 16/04/2015Tấm bia chùa Sét http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-bia-chua-set_976.html 16/04/2015Chùa Bút Tháp (Thuận Thành-Bắc Ninh) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-but-thap-thuan-thanhbac-ninh_977.html 16/04/2015Cảm tạ http://phatgiao.vn/tin-tuc/cam-ta_978.html 16/04/2015Báo cáo tóm tắt Công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2550 - DL.2006 http://phatgiao.vn/tin-tuc/bao-cao-tom-tat-cong-tac-to-chuc-an-cu-kiet-ha-pl2550-dl2006_979.html 16/04/2015Hình ảnh Lễ Tạ pháp Trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm(2006) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-le-ta-phap-truong-ha-to-dinh-vinh-nghiem2006_980.html 16/04/2015Hình ảnh Đêm nhạc Vu Lan tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-anh-dem-nhac-vu-lan-tai-to-dinh-vinh-nghiem_981.html 16/04/2015Lễ khai hạ Trường hạ Vĩnh Nghiêm (2006) http://phatgiao.vn/tin-tuc/le-khai-ha-truong-ha-vinh-nghiem-2006_982.html 16/04/2015Đôi nét về Chùa Vĩnh Nghiêm tại TP.Hồ Chí Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/doi-net-ve-chua-vinh-nghiem-tai-tpho-chi-minh_983.html 16/04/2015Di dời thành công cổng chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/di-doi-thanh-cong-cong-chua-vinh-nghiem_984.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-nghiem_985.html 16/04/2015Bảo tháp Vĩnh Nghiêm: Một công trình điêu khắc đá chứa nhiều kỷ lục http://phatgiao.vn/tin-tuc/bao-thap-vinh-nghiem-mot-cong-trinh-dieu-khac-da-chua-nhieu-ky-luc_986.html 16/04/2015Thành công mới của "Thần Đèn" Nguyễn Cẩm Lũy http://phatgiao.vn/tin-tuc/thanh-cong-moi-cua-than-den-nguyen-cam-luy_987.html 16/04/2015Công trình kiến tạo Tổ Đình Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/cong-trinh-kien-tao-to-dinh-vinh-nghiem_988.html 16/04/2015Tư liệu về chùa Vĩnh Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-lieu-ve-chua-vinh-nghiem_989.html 16/04/2015Lược Sử PHƯỚC HƯNG CỔ TỰ (Chùa Hương) Sa-Đéc http://phatgiao.vn/tin-tuc/luoc-su-phuoc-hung-co-tu-chua-huong-sadec_990.html 16/04/2015Chùa Thiên Trù-Hương Tích với Kỷ lục Lễ Hội Phật Giáo Hằng Năm có thời gian dài nhất Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-truhuong-tich-voi-ky-luc-le-hoi-phat-giao-hang-nam-co-thoi-gian-dai-nhat-viet-nam_991.html 16/04/2015Tịnh xá Trung Tâm, TP. Hồ Chí Minh với ngôi Bảo tháp kỷ lục Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-xa-trung-tam-tp-ho-chi-minh-voi-ngoi-bao-thap-ky-luc-viet-nam_992.html 16/04/2015Chùa Đậu-Thành Đạo tự nơi thờ nhục thân hai Thiền sư Đạo Chân và Đạo Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-dauthanh-dao-tu-noi-tho-nhuc-than-hai-thien-su-dao-chan-va-dao-tam_994.html 16/04/2015Chùa Thiền Tôn - nơi phát xuất phái Thiền Liễu Quán http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-ton-noi-phat-xuat-phai-thien-lieu-quan_993.html 16/04/2015Chùa Linh Sơn Tiên Thạch Núi Bà Đen Danh lam thắng cảnh bậc nhất miền Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-linh-son-tien-thach-nui-ba-den-danh-lam-thang-canh-bac-nhat-mien-nam_996.html 16/04/2015Chùa Phật Quang ngôi cổ tự ở Phan Thiết với 3 kỷ lục Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phat-quang-ngoi-co-tu-o-phan-thiet-voi-3-ky-luc-phat-giao-viet-nam_997.html 16/04/2015Chùa Bút Tháp Ngôi cổ tự danh tiếng vùng Kinh Bắc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-but-thap-ngoi-co-tu-danh-tieng-vung-kinh-bac_998.html 16/04/2015Chùa Giác Lâm Ngôi Tổ đình danh tiếng ở miền Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-giac-lam-ngoi-to-dinh-danh-tieng-o-mien-nam_999.html 16/04/2015Chùa "Miểng Sành" An Phú với 3 kỷ lục Phật Giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-mieng-sanh-an-phu-voi-3-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1000.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Tràng - Thành phố Mỹ Tho (cập nhật) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-trang-thanh-pho-my-tho-cap-nhat_1001.html 16/04/2015Chùa Phổ Minh, thành phố Nam Định http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-pho-minh-thanh-pho-nam-dinh_1002.html 16/04/2015Chùa Khải Đoan http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-khai-doan_1003.html 16/04/2015Chùa Long Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-son_1004.html 16/04/2015Chùa Vạn Linh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-van-linh_1005.html 16/04/2015Chùa Sắc tứ Tịnh Quang (cập nhật) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-sac-tu-tinh-quang-cap-nhat_1006.html 16/04/2015Chùa Thiền Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-lam_1007.html 16/04/2015Chùa Thiên Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-minh_1008.html 16/04/2015Chùa Quốc Ân http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quoc-an_1009.html 16/04/2015Chùa Quảng Tế http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quang-te_1010.html 16/04/2015Chùa Báo Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-bao-quoc_1011.html 16/04/2015Thiền viện Trúc Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-vien-truc-lam_1012.html 16/04/2015Chùa Minh Thành http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-minh-thanh_1013.html 16/04/2015Chùa Phước Hậu http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phuoc-hau_1014.html 16/04/2015Chùa Ấn Quang http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-an-quang_1015.html 16/04/2015Chùa Bảo Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-bao-lam_1016.html 16/04/2015Chùa Long Khánh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-khanh_1017.html 16/04/2015Chùa Thiên Ấn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-an_1018.html 16/04/2015Chùa Pháp Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phap-lam_1019.html 16/04/2015Chùa Sắc tứ Tịnh Quang http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-sac-tu-tinh-quang_1020.html 16/04/2015Chùa Quán Thế Âm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quan-the-am_1021.html 16/04/2015Chùa Phước Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phuoc-lam_1022.html 16/04/2015Trúc Lâm Tây Thiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/truc-lam-tay-thien_1023.html 16/04/2015Chùa Linh Ứng http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-linh-ung_1024.html 16/04/2015Chùa Long Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-son_1025.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Tràng http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-trang_1026.html 16/04/2015Chùa Phổ Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-pho-minh_1027.html 16/04/2015Chùa Thiên Phúc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-phuc_1029.html 16/04/2015Chùa Tây Phương http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-tay-phuong_1030.html 16/04/2015Chùa Sóc Thiên Vương http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-soc-thien-vuong_1031.html 16/04/2015Chùa Bảo Sơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-bao-son_1032.html 16/04/2015Ngôi chùa di tích lịch sử http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-di-tich-lich-su_1033.html 16/04/2015Kim Liên tự - Một thắng cảnh đẹp của Hà Nội http://phatgiao.vn/tin-tuc/kim-lien-tu-mot-thang-canh-dep-cua-ha-noi_1034.html 16/04/2015Chùa Hưng Ký - Nét tài hoa về nghệ thuật kiến trúc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hung-ky-net-tai-hoa-ve-nghe-thuat-kien-truc_1035.html 16/04/2015Chùa Liên Phái - một di tích lịch sử giá trị http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-lien-phai-mot-di-tich-lich-su-gia-tri_1036.html 16/04/2015Chùa Mía ở Đường Lâm - Sơn Tây http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-mia-o-duong-lam-son-tay_1037.html 16/04/2015Một di tích thời hậu Lê http://phatgiao.vn/tin-tuc/mot-di-tich-thoi-hau-le_1038.html 16/04/2015Về Bút Tháp cùng Phan Cẩm Thượng http://phatgiao.vn/tin-tuc/ve-but-thap-cung-phan-cam-thuong_1039.html 16/04/2015Chùa Thập Tháp Di Đà: Một danh lam thắng cảnh ở miền trung http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thap-thap-di-da-mot-danh-lam-thang-canh-o-mien-trung_1040.html 16/04/2015Hồng Phúc tự - “chốn tổ” của Thiền Tông miền Bắc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hong-phuc-tu-chon-to-cua-thien-tong-mien-bac_1041.html 16/04/2015Huyền thoại Bất Nhiễm Tự nơi ra đời tổ chức Nông hội đỏ http://phatgiao.vn/tin-tuc/huyen-thoai-bat-nhiem-tu-noi-ra-doi-to-chuc-nong-hoi-do_1042.html 16/04/2015Chùa Keo gần ngàn năm tuổi http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-keo-gan-ngan-nam-tuoi_1043.html 16/04/2015Lời nguyện xây dựng Trúc Lâm Yên Tử http://phatgiao.vn/tin-tuc/loi-nguyen-xay-dung-truc-lam-yen-tu_1044.html 16/04/2015Loạt bài: Chùa Quán Sứ http://phatgiao.vn/tin-tuc/loat-bai-chua-quan-su_1045.html 16/04/2015Chùa Vĩnh Nghiêm (Hà Bắc): Đất phát tích dòng Thiền Trúc Lâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-vinh-nghiem-ha-bac-dat-phat-tich-dong-thien-truc-lam_1046.html 16/04/2015Thêm tư liệu cho việc xác định niên đại kiến trúc Chùa Kim Liên và Chùa Tây Phương http://phatgiao.vn/tin-tuc/them-tu-lieu-cho-viec-xac-dinh-nien-dai-kien-truc-chua-kim-lien-va-chua-tay-phuong_1047.html 16/04/2015Chùa Giác Viên - những giá trị văn hóa nghệ thuật http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-giac-vien-nhung-gia-tri-van-hoa-nghe-thuat_1048.html 16/04/2015Chùa Huệ Nghiêm http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hue-nghiem_1049.html 16/04/2015Ngôi chùa danh tiếng ở miền Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-danh-tieng-o-mien-nam_1050.html 16/04/2015Những ngôi chùa kỷ lục ba miền http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhung-ngoi-chua-ky-luc-ba-mien_1051.html 16/04/2015Chùa Hội Khánh nơi lưu dấu cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hoi-khanh-noi-luu-dau-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac_1052.html 16/04/2015Chùa cổ Tôn Thạnh nơi “phát tích” của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-co-ton-thanh-noi-phat-tich-cua-van-te-nghia-si-can-giuoc_1053.html 16/04/2015Đường Chùa Cầu mưa buồn giăng ngập lối... http://phatgiao.vn/tin-tuc/duong-chua-cau-mua-buon-giang-ngap-loi_1054.html 16/04/2015Ninh Phúc Thiền Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/ninh-phuc-thien-tu_1055.html 16/04/2015Động - Chùa Địch Lộng đẹp mê hồn http://phatgiao.vn/tin-tuc/dong-chua-dich-long-dep-me-hon_1056.html 16/04/2015Chùa Thiên Mụ, Thừa Thiên Huế với hai kỷ lục Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thien-mu-thua-thien-hue-voi-hai-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1057.html 16/04/2015Chùa Quán Sứ, Hà Nội http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-quan-su-ha-noi_1058.html 16/04/2015Chùa Hội Sơn, TP. Hồ Chí Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hoi-son-tp-ho-chi-minh_1059.html 16/04/2015Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Bà-rịa Vũng tàu với 4 kỷ lục Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-van-phat-quang-dai-tong-lam-baria-vung-tau-voi-4-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1060.html 16/04/2015Chùa Long Tiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-tien_1061.html 16/04/2015Chùa Phật Tích, một Danh lam nước Việt với nhiều cổ vật thời Lý http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phat-tich-mot-danh-lam-nuoc-viet-voi-nhieu-co-vat-thoi-ly_1062.html 16/04/2015Danh Thắng Yên Tử Với 2 Kỷ Lục Phật Giáo Việt Nam http://phatgiao.vn/tin-tuc/danh-thang-yen-tu-voi-2-ky-luc-phat-giao-viet-nam_1063.html 16/04/2015Chùa Thập Tháp Di Đà-Ngôi Tổ đình danh tiếng của Thiền phái Lâm Tế http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-thap-thap-di-dangoi-to-dinh-danh-tieng-cua-thien-phai-lam-te_1064.html 16/04/2015Chùa Hoằng Pháp, TP. Hồ Chí Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-hoang-phap-tp-ho-chi-minh_1065.html 16/04/2015Chùa Chiêu Thiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-chieu-thien_1066.html 16/04/2015Chùa Pháp Vân http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phap-van_1067.html 16/04/2015Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-vien-truc-lam-bach-ma_1068.html 16/04/2015Chùa Giác Minh http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-giac-minh_1069.html 16/04/2015Cô Vân Cổ (孤云寺)Tự Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/co-van-co-tu-han-quoc_1070.html 16/04/2015Dược Tuyền Tự-Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/duoc-tuyen-tuhan-quoc_1071.html 16/04/2015Nhật Bản: Ngôi chùa của những giấc mơ- Một công trình kiến trúc Phật Giáo đồ sộ http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhat-ban-ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-mot-cong-trinh-kien-truc-phat-giao-do-so_1072.html 16/04/2015Chùa trắng ở Thái Lan http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-trang-o-thai-lan_1073.html 16/04/2015Tổ đình Phụng Nguyên Cổ Tự (Bongwonsa), duy trì phát huy truyền thống Nghi Lễ Phật giáo Hàn Quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/to-dinh-phung-nguyen-co-tu-bongwonsa-duy-tri-phat-huy-truyen-thong-nghi-le-phat-giao-han-quoc_1074.html 16/04/2015Ngôi đại Già Lam tiêu biểu Văn hóa mỹ thuật hiện đại Phật giáo Hàn Quốc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-dai-gia-lam-tieu-bieu-van-hoa-my-thuat-hien-dai-phat-giao-han-quoc-2_1075.html 16/04/2015Ngôi đại Già Lam tiêu biểu Văn hóa mỹ thuật hiện đại Phật giáo Hàn Quốc (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-dai-gia-lam-tieu-bieu-van-hoa-my-thuat-hien-dai-phat-giao-han-quoc-1_1076.html 16/04/2015Trang trí màu sơn Korea (Dancheong) http://phatgiao.vn/tin-tuc/trang-tri-mau-son-korea-dancheong_1077.html 16/04/2015Thượng Viện Cổ Tự Hàn Quốc, nơi Bồ tát Văn Thù thị hiện http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuong-vien-co-tu-han-quoc-noi-bo-tat-van-thu-thi-hien_1078.html 16/04/2015Hoa Nghiêm Cổ Tự - Danh thắng Phật giáo Hàn quốc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoa-nghiem-co-tu-danh-thang-phat-giao-han-quoc-2_1079.html 16/04/2015Hoa Nghiêm Cổ Tự - Danh thắng Phật giáo Hàn quốc (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoa-nghiem-co-tu-danh-thang-phat-giao-han-quoc-1_1080.html 16/04/2015Nhu Cầu Phật Giáo Hàn Quốc(1) Tổ Chức Temple Stay & Nhân Rộng Khắp Cả Nước http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhu-cau-phat-giao-han-quoc1-to-chuc-temple-stay-nhan-rong-khap-ca-nuoc_1081.html 16/04/2015Ngôi Cổ Tự Korea, nơi đào tạo Thiền Võ đạo http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-co-tu-korea-noi-dao-tao-thien-vo-dao_1082.html 16/04/2015Diễn biến Thiền phái Thiên Thai, Hàn quốc http://phatgiao.vn/tin-tuc/dien-bien-thien-phai-thien-thai-han-quoc_1083.html 16/04/2015Diễn biến Thiền phái Thái Cổ, Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/dien-bien-thien-phai-thai-co-korea_1084.html 16/04/2015Ngôi Cổ Tự Truyền Đăng , Korea Hộ Quốc An Dân http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-co-tu-truyen-dang-korea-ho-quoc-an-dan_1085.html 16/04/2015Liên Đăng Quốc tế Thiền viện, Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/lien-dang-quoc-te-thien-vien-korea_1086.html 16/04/2015Nhu Cầu Phật Giáo Hàn Quốc(2) Tổ Chức Temple Stay & Nhân Rộng Khắp Cả Nước http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhu-cau-phat-giao-han-quoc2-to-chuc-temple-stay-nhan-rong-khap-ca-nuoc_1087.html 16/04/2015Kỹ viện biến thành chốn Lan nhã Thiền môn http://phatgiao.vn/tin-tuc/ky-vien-bien-thanh-chon-lan-nha-thien-mon_1088.html 16/04/2015Ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG, Thị xã Hưng Yên http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-co-tu-tu-nguyet-duong-thi-xa-hung-yen_1089.html 16/04/2015Chùa Mahathat http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-mahathat_1090.html 16/04/2015Chùa Phra Si Sanphet http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-phra-si-sanphet_1091.html 16/04/2015Tào Khê, ngôi chùa nổi tiếng ở Hàn Quốc The Jogye-Sa Temple, Korea http://phatgiao.vn/tin-tuc/tao-khe-ngoi-chua-noi-tieng-o-han-quoc-the-jogyesa-temple-korea_1092.html 16/04/2015Khánh thành Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm Praha, Cộng Hoà Séc (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/khanh-thanh-niem-phat-duong-vinh-nghiem-praha-cong-hoa-sec-2_1093.html 16/04/2015Chùa Tây Lai Phật Quang Sơn - Ngôi đại tự ở California http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-tay-lai-phat-quang-son-ngoi-dai-tu-o-california_1094.html 16/04/2015Ngôi chùa ni ở California, Hoa Kỳ http://phatgiao.vn/tin-tuc/ngoi-chua-ni-o-california-hoa-ky_1095.html 16/04/2015Nam Phổ Đà Tự http://phatgiao.vn/tin-tuc/nam-pho-da-tu_1113.html 22/07/2015Chùa Long Hoa (龍華寺) http://phatgiao.vn/tin-tuc/chua-long-hoa-_1114.html 22/07/2015Trung Quốc: Tìm thấy tàn tích của khu vườn Phật giáo triều đại nhà Đường http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-quoc-tim-thay-tan-tich-cua-khu-vuon-phat-giao-trieu-dai-nha-duong_1122.html 25/07/2015Siri Lanka: Tổng thống dự lễ Khánh thành Đại Tháp Abhayagiriya sau khi khôi phục xong http://phatgiao.vn/tin-tuc/siri-lanka-tong-thong-du-le-khanh-thanh-dai-thap-abhayagiriya-sau-khi-khoi-phuc-xong_1141.html 07/08/2015