Vấn đáp môn Luận Câu-xá (Cuối môn) - Phật Giáo Việt Nam

Vấn đáp môn Luận Câu-xá (Cuối môn) - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Vấn đáp môn Luận Câu-xá (Cuối môn)

hvss03.JPG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI

Kiểm tra môn Luận Câu-xá

Giảng viên: T. Giác Hiệp

(Thời gian chuẩn bị: 30 giây, trả lời: 30 cho mỗi câu)

1.    Câu-xá có mấy phẩm? Nêu tên các phẩm 

2.    Có mấy bản dịch tiếng Hán luận Câu-xá, tên dịch giả, năm dịch 

3.    Luận Tạng phát triển trải qua mấy thời kỳ? Tên các thời kỳ. 

4.    Luận thư của Thượng-tọa bộ hiện tồn tại bao nhiêu tác phẩm, nêu tên 

5.    Luận thư của Nhất-thiết-hữu bộ hiện tồn tại bao nhiêu tác phẩm, nêu tên 

6.    Về thuyết nhân quả, Câu-xá chủ trương có bao nhiêu nhân, nêu tên 

7.    Nêu những tên gọi khác của pháp Hữu lậu 

8.    Nêu các nghĩa của tùy miên 

9.    Có mấy duyên kiến lập 10 trí, nêu tên

10.  Hội đủ bao nhiêu yếu tố mới gọi là Đại bi 

11. Có bao nhiêu sự bất đồng giữa Đại bi tâm và bi tâm.

12. Theo Câu-xá có bao nhiêu hạng A-la-hán, nêu tên.

 

 
BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

TOP