Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05-Phật Đản 2556-2012 - Phật Giáo Việt Nam

Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05-Phật Đản 2556-2012 - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05-Phật Đản 2556-2012

Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05-Phật Đản 2556-2012

 

 

ttpg 05.jpg

ttpg 05b.jpg

Đản sinh đánh dấu sự xuất hiện của bậc vĩ nhân, Đức Phật. Ngài khai sáng ra Đạo Phật. Ngài là một vĩ nhân trong lịch sử nhân loại. Sự thấy biết của Ngài là đại quangminh xuyên thấu màn đêm vô minh, xua tan sợ hãi của thế nhân trong sinh tử. Ngài thị hiện ở thế gian, nơi đầy dẫy khổ đau, với tâm đại bi Ngài chỉ ra phương cách  thực chứng nội tâm, nhận chân bản tính thanh tịnh để thoát khỏi hệ lụy.

Sự xuất hiện của Ngài là thuyền từ đưa chúng sinh từ bến mê sang bờ giác, từ khổ đau đến giải thoát, Ngài đưa ra giải pháp cứu cánh cho cuộc sống hiện tại, tinh thần an lạc. Giá trị của Đạo Phật là mang đến sự an vui hòa bình cho nhân loại. Vũ trụ không ra ngoài 4 tướng: thành, trụ, hoại, không, chỉ có sự thấm nhuần giáo pháp đạt đến Tịnh độ là bất diệt, lìa 4 tướng.

Sự xuất hiện của Đức Phật đem lại hạnh phúc cho số đông, cho nhiều người, như kinh Tăng Chi nói: "Một người, này các Tỳ-kheo khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên, và loài người. Người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A la hán. Chánh đẳng giác."

Nhân dịp Đản sinh, chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến Phật bằng hình thức thể hiện bề ngoài mà phải thức tỉnh Phật tính nơi tâm, quán: “Thân này là bất tịnh, các cảm thọ là khổ, Chân lý đưa đến giải thoát, Phúc thay Phật ra đời”.

 
BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp (1933-2018)

Trưởng lão Hòa thượng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung nông, phúc hậu, nề nếp gia phong, đạo đức, nhiều đời...
Chi tiết
TOP