Phatgiao.vn - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 02-Phật Đản

Lời ngỏ

Phật Đản, ngày đức Phật xuất hiện ở thế gian này, là sự kiện
trọng đại của Phật giáo. Một sự kiện hy hữu của nhân loại. Một
vĩ nhân xuất thế, đem lại an lạc hạnh phúc cho muôn loài. Xã
hội Ấn Độ trước thời đức Phật đầy những khổ đau, bất hạnh về
tinh thần và thể xác. Xã hội phân chia giai cấp, nhiều học thuyết
phi lý ra đời. Con người không có phương hướng trong lối sống
vật chất và tinh thần. Đức Phật Đản sinh ở thế gian này, xuất
gia, thành đạo, thuyết pháp độ sinh. Ngài đã tìm ra nguồn gốc
khổ đau của con người và con đường diệt trừ khổ đau. Đức Phật
đề cao tính giác của mọi người. Con người quyết định thân phận
và hoàn cảnh của mình, không ai khác hơn.
Với giáo lý và thực hành có tính thực tiễn của Phật giáo người
dân Ấn Độ có được điểm tựa trong cuộc sống. Giáo lý ấy là chân
lý. Tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo được số đông thực
hành. Nhân loại bớt đi những khổ đau của kiếp nhân sinh. Trải
qua trên 2555 năm trong lịch sử phát triển, Phật giáo đã được
truyền bá khắp nơi trên thế giới, cống hiến rất nhiều cho nhân
loại về các lãnh vực, như: đạo đức, giáo dục, triết học...
Ngày Phật Đản đánh dấu ngày bậc vĩ nhân xuất thế. Người
con Phật ôn lại những cống hiến của Phật giáo cho nhân loại,
phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và thệ nguyện hoằng dương
chính pháp qua mọi phương tiện. Ánh sáng chân lý lan tỏa
nhân loại sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ hoàn thiện hơn.

 
tt0021.jpg

tt022.jpg

 

Ban biên soạn

BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

1 2 3 4 5
TOP