Niềm tin Vu Lan - Phật Giáo Việt Nam

Niềm tin Vu Lan - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Niềm tin Vu Lan

dt01.jpg

Hiu hắt kim phong rụng lá vàng

Cỏ hoa mừng đón nắng Thu sang

Vu Lan Thắng Hội xin thành kính

Hiếu Đạo sâu dày cũng vẻ vang

Phật Pháp chân không khai bảo tạng

Như Lai diệu hữu phóng hào quang

Chúng sinh mười cõi mông ân đức

Ấn tượng niềm tin thật rõ ràng

Vu Lan 2557

 

 

Y Chu
(Trích: Tuyển tập 
TRI THỨC PHẬT GIÁO 09)
BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

TOP