Những điều cần đọc để hiểu Phật giáo Sách cần nên đọc cho người bắt đầu học Phật - Phật Giáo Việt Nam

Những điều cần đọc để hiểu Phật giáo Sách cần nên đọc cho người bắt đầu học Phật - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Những điều cần đọc để hiểu Phật giáo Sách cần nên đọc cho người bắt đầu học Phật

buddhism.jpg

Đạo Phật không hẳn chỉ là những vị sư mặc áo cà-sa vàng, tay lần tràng hạt và tụng kinh, đạo Phật còn là con đường sống, gắn chặt với 4 chân lý tối thượng đã được đức Phật thuyết giảng cách đây trên 2550 năm. Con đường bao gồm sự hiểu biết trạng thái tâm thức, hiểu rằng ngã là nguyên nhân của mọi khổ đau và ý thức được rằng con đường duy nhất để chấm dứt mọi khổ đau là hiểu rõ bản chất của hiện hữu và chấm dứt luân hồi. Những đề tài này trong các  kinh căn bản dành cho người mới học Phật có giải thích rõ, giúp người sơ cơ hiểu được tính siêu việt của nền triết lý này.

Hai bộ phái chính của Phật giáo

Cũng như những hệ tư tưởng triết học và tôn giáo khác, đạo Phật đã có một lịch sử không đồng nhất về sự đa dạng của Thánh điển, trong nhận thức và thực hành.

Khác nhau giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa

Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan hầu hết theo Nguyên Thủy và công nhận kinh điển tiếng Pali là Thành điển của mình. Các kinh điển Nguyên Thủy đều viết bằng tiếng Pali. Phật giáo Nguyên Thủy tôn thờ đức Phật như một biểu tượng thiền định.

Việt Nam, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc chủ yếu theo Đại Thừa cũng tiếp nhận kinh điển tiếng Pali là Thánh điển nhưng thêm vào đó là các kinh điển riêng của đại thừa, bao gồm: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Kim Cang… Kinh  Pháp Hoa được xem là “ Trình độ Tu học cao” và chỉ dành cho Hành giả có sự hiểu biết tương đối cao về Phật học. Các kinh điển Đại Thừa chủ yếu được viết bằng tiếng Sanskrit.

Đại thừa thực hành hạnh Bồ-Tát. Hành giả phát nguyện thành chánh giác chỉ khi tất cả chúng sinh được thoát khỏi khổ đau. Hành giả Đại Thừa thừa chủ trương có nhiều phương pháp tu tập đạt đến giác ngộ và tôn thờ chư Bồ Tát và chư Phật.

Các kinh điển quan trọng -  Tam tạng

Mặc dù có vô số các bản dịch, và các bản chú sớ, sớ giải về lời dạy của Đức Phật, nhưng Tam Tạng Thánh điển là trọng tâm của Phật giáo. Tam tạng nghĩa là ba giỏ chứa đựng. Ban đầu đức Phật giảng pháp theo phương pháp khẩu truyền từ “thầy” đến “trò”. Vào khoảng thế kỷ thứ 3 TTL, lời dạy của Ngài được viết trên những chiếc lá. Sau đó được kết lại và cất trong một cái giỏ. Ba cái giỏ ám chỉ đến ba sự phân loại theo các bản viết tay ban đầu: Luật tạng - Kinh tạng – Luận tạng.

Giáo lý trong Luật tạng, Kinh tạng và Luận tạng

Luật Tạng là tạng đầu tiên của Tam Tạng kinh điển. Đây là các Thánh điển giải thích về các giới luật dành cho các Tăng và Ni trong Tăng đoàn. Đức Phật nêu ra các lý do và kể những mẩu truyện liên hệ đến sự hình thành các nguyên tắc ứng xử trong cộng đồng.

Kinh Tạng bao gồm các bài pháp của đức Phật và các đệ tử thân cận của Ngài thuyết giảng.

Kinh Tạng còn được chia thành năm bộ:

Trường Bộ Kinh

Trung Bộ Kinh

Tương Ưng Bộ Kinh

Tăng Chi Kinh

Tiểu Bộ Kinh

Những Bộ kinh này được đánh giá quá cao bởi vì  được xem là lời dạy của Đức Phật.

Luận Tạng là lời dạy của đức Phật liên quan đến việc nghiên cứu về bản chất và mối quan hệ của tâm và hiện tượng. Phần Thánh điển này không phải hầu hết bộ phái Phật giáo công nhận.

Các Kinh điển trên mạng:

Nguồn Kinh điển Phật giáo phong phú nhất có thể tìm thấy  tại địa chỉ “Internet Sacred Texts Archive”. Ở đây các bạn có thể tìm thấy những kinh điển Phật giáo, những tác phẩm về cuộc đời và sự giáo hóa và những chú sớ Phật giáo nói chung.  

Cũng như Đạo Lão, để hiểu Đạo Phật chúng ta cần phải thực hành. Hành giả học hỏi hàng ngày, hiểu biết Tứ Diệu Đế. Đắm mình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là cách dễ nhất để tịnh tâm và loại trừ ngã.

Khi tu tập, hành giả biết ơn các Tổ sư vĩ đại đã cống hiến trọn đời cho việc tìm cầu chân lý, theo dấu chân Phật.

Các sách về Phật giáo cần nên đọc thêm:

  • The Tibetan Book of Living and Dying by Sogyal Rinpoche (Harper Collins, 2002)
  • Introduction to Buddhism by Dr.Phramaha Chanya Khongchinda (Wat Umong, 1994)
  • The Law of Karma by Phra Rajsuddhinanamongkol (Horatanachai, 2002)

 

Tiffany Jones (Phật tử Trí Đức dịch, Ban dịch thuật http://phatgiao.vn)

BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

TOP