Kỹ niệm 100 năm Thượng Nguyệt– Viên Giác đại Tổ sư khôi phục Thiền phái Thiên Thai, Hàn Quốc - Phật Giáo Việt Nam

Kỹ niệm 100 năm Thượng Nguyệt– Viên Giác đại Tổ sư khôi phục Thiền phái Thiên Thai, Hàn Quốc - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Kỹ niệm 100 năm Thượng Nguyệt– Viên Giác đại Tổ sư khôi phục Thiền phái Thiên Thai, Hàn Quốc

 

Kỹ niệm 100 năm Thượng Nguyệt– 
Viên Giác đại Tổ sư khôi phục Thiền phái Thiên Thai, Hàn Quốc

     tthq02.jpg
Thượng Nguyệt – Viên Giác đại Tổ sư (Sangwolwongakdaejosa)

 

 Vào ngày 29 tháng 11 năm Canh Dần (03.01.2011) Tại Tổ đình Cứu Nhơn Tự (Guinsa), Tiểu Bạch sơn (Sobaeksan), Quận Đan Dương (Danyang-gun), phía Bắc đảo Chung Thanh Bắc (Chungcheongbuk-do),  Chư tôn đức Tăng ni và hàng vạn Phật tử, bá tánh thập phương, long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 100 năm, Tổ Thượng Nguyệt – Viên Giác (Sangwolwongakdaejosa), khôi phục Thiền phái Thiên Thai, Hàn Quốc.

 

 Tổ sư Thượng Nguyệt hiệu Viên Giác (SangWol WonGak) bắt đầu một phong trào Phật giáo mới qua ba phương châm :  

 

 -  Phật giáo Yêu nước

 

-  Phật giáo phổ biến

 

-  Phật giáo áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 
 

Tông phái này chủ trương cho các Tự viện vào ban ngày ngoài việc học kinh điển, còn phải công tác lao động để tự túc kinh tế nhà chùa,  và ban đêm họ dành cho thực hành khổ hạnh công phu tu tập theo Thiền quán của Thiên Thai Tông.

 
 

Hiện nay gần 150 ngôi chùa trực thuộc chi nhánh của Tông phái Thiên Thai và có  hơn hai triệu người theo Tông phái này.

 
 

Tông phái Thiên Thai dùng Kinh Pháp Hoa làm Tông chỉ :    

 

”Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ”.

Tất cả pháp vốn chẳng có tự tánh. Chủng tử Phật do nhân duyên sanh khởi. Pháp nào trụ theo ngôi pháp đó. Cũng như ngọn đèn mỗi giây mỗi khác; ngọn đèn giây thứ nhứt trụ theo ngôi pháp giây thứ nhất, ngọn đèn giây thứ nhì trụ theo ngôi pháp giây thứ nhì; pháp sanh trụ ngôi sanh, pháp diệt trụ ngôi diệt, v.v...Tướng thế gian luôn luôn thường trụ như thế. 
Muốn thấu suốt nghĩa"thế gian tướng thường trụ"thì phải chứng ngộ tự tánh mới được. . .

 
 

Một số hình ảnh Lễ Lễ tưởng niệm 100 năm, Tổ Thượng Nguyệt – Viên Giác (Sangwolwongakdaejosa), khôi phục Thiền phái Thiên Thai, Hàn Quốc, kính mời quý đọc giả cùng xem :
 

 
 tthq03.jpg
Chư Tăng ni, Phật tử tham dự lễ
 

tthq04.jpg
Tông phong pháp quyến dâng lễ cúng Tổ sư

 
tthq05.jpg

tthq06.jpg

tthq07.jpg

tthq08.jpg

tthq09.jpg

tthq10.jpg

tthq11.jpg

tthq12.jpg

tthq13.jpg

tthq14.jpg
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.01.2011  Thích Vân Phong (Theo báo Thiên Thai, Hàn Quốc

BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

TOP
sanpham sanpham_detail