Hoa Thanh Bình - Phật Giáo Việt Nam

Hoa Thanh Bình - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Hoa Thanh Bình

htb.jpg

 

(Phật Đản 2556)

 

 

Hoa Đàm tỏa ngát nắng bình minh

 

Chân tướng Như Lai bỗng hiện hình

Tám vạn bốn ngàn[1] phương giải thoát

Hai thừa[2], ba tạng[3] độ quần sinh

Pháp luân thường chuyển khai nền đạo

Đuốc tuệ chung soi bước vân trình

Một niệm Di Đà siêng nhớ nghĩ

Thân tâm an trụ chốn thanh bình

 

 


[1] Các phương pháp tu hành để giải thoát khổ đau

[2] Đại thừa, Tiểu thừa, 2 học phái chính của Đạo Phật

[3] Kinh, Luật, Luận: 3 pho sách để tu học

 

TK. Thích Thanh Tiếp (Nguồn: Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05, tr. 67) 

BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

TOP