Hình ảnh lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác - 2011 - Phật Giáo Việt Nam

Hình ảnh lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác - 2011 - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Hình ảnh lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh Thất Hiệp Giác - 2011

Hình ảnh lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tịnh thất Hiệp Giác, ngày 11/12/2011:

tthg12.JPG

tthg01.JPG

tthg02.JPG

tthg03.JPG

tthg04.JPG

tthg05.JPG

tthg06.JPG

tthg07.JPG

tthg08.JPG

tthg09.JPG

tthg11.JPG


 

 

Ảnh: Diệu Niệm

BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

1 2 3 4 5
TOP