Hình ảnh khóa tu mùa Hè cho Thanh thiếu niên tại Tổ đình Hải Ấn Cổ Tự (Haeinsa) Hàn Quốc - Phật Giáo Việt Nam

Hình ảnh khóa tu mùa Hè cho Thanh thiếu niên tại Tổ đình Hải Ấn Cổ Tự (Haeinsa) Hàn Quốc - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Hình ảnh khóa tu mùa Hè cho Thanh thiếu niên tại Tổ đình Hải Ấn Cổ Tự (Haeinsa) Hàn Quốc

Tổ đình Hải Ấn Cổ Tự (Haeinsa) ở Già Da sơn (Gayasa) tỉnh Nam Gyeongsang, là một đại Già lam mang biểu tượng Pháp Bảo của Phật giáo Hàn quốc, bởi nơi đây lưu trữ Tam Tạng Kinh mộc bản "BÁT VẠN ĐẠI TẠNG KINH" và được Unesco công nhận Di sản văn hóa thế giới và rất nhiều di sản Quốc bảo Korea.

Hằng năm chùa đều tổ chức khóa tu mùa Hè cho Thanh thiếu niên học sinh.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh để cùng chia sẻ với Phật giáo nước bạn :

ktmh01.jpg

ktmh02.jpg

ktmh03.jpg

ktmh04.jpg

ktmh05.jpg

ktmh06.jpg

ktmh07.jpg

ktmh08.jpg

ktmh09.jpg

ktmh10.jpg

ktmh11.jpg

ktmh12.jpg

ktmh13.jpg

ktmh14.jpg

ktmh15.jpg

ktmh16.jpg

ktmh17.jpg

ktmh18.jpg

ktmh19.jpg

ktmh20.jpg

ktmh21.jpg

ktmh22.jpg

ktmh23.jpg

ktmh24.jpg

ktmh25.jpg

ktmh26.jpg

ktmh27.jpg

ktmh28.jpg

ktmh29.jpg

ktmh30.jpg

ktmh31.jpg

ktmh32.jpg

ktmh33.jpg

ktmh34.jpg

ktmh35.jpg

ktmh36.jpg

ktmh37.jpg

ktmh38.jpg

ktmh39.jpg

ktmh40.jpg

ktmh41.jpg

ktmh42.jpg

ktmh43.jpg

ktmh44.jpg

ktmh45.jpg

ktmh46.jpg

ktmh47.jpg

ktmh48.jpg

ktmh49.jpg

ktmh50.jpg

ktmh51.jpg

ktmh52.jpg

ktmh53.jpg

ktmh54.jpg

ktmh55.jpg

ktmh56.jpg

ktmh57.jpg

ktmh58.jpg

ktmh59.jpg

 

Thích Vân Phong

BÌNH LUẬN
CÁC TIN LIÊN QUAN

TOP